Wednesday, 16 October 2013

Dagdag na Patotoo mula sa Biblia na ang IBONG MANDARAGIT ay Mangangaral ng mga Salita ng Diyos

Akin pong ginawan ng isang bukod na THREAD ang magandang sagot ni Brod. Christian kay THELORDISWITHYOU (Isang Catholic Faith Defender):


Tanong pa ulit ni THELORDISWITHYOU:

“Patunayan mo word for word mula sa Biblia na si FYM ay ang ibong mandaragit.

===============


Katulad ng salitang “PILIPINAS” na maling itanong kung mababasa sa Biblia, ay mali ring itanong kung mababasa sa BIBLIA ang PANGALAN ng “KA FELIX MANALO”.

Wala rin pong DOKTRINA sa INC na nagsasabi na ang PANGALAN ng KA FELIX ay MABABASA sa BIBLIA, hindi po namin paniniwala iyan.

Ang nasa BIBLIA ay “PROPESIYA” o “HULA” na tumutukoy sa kaniya na hindi kaugalian ng DIYOS na MAGBANGGIT ng PANGALAN…

Kapag ang ISUSUGO ng DIYOS ay ISANG MANGANGARAL, ang PROPESIYA ay HINDI NAGLALAMAN ng KANIYANG PANGALAN.

Gaya halimbawa sa THREAD sa ITAAS [Ang tinutukoy ay ang THREAD NA: Katibayang Hindi si Ciro ang Ibong Mandaragit sa Isaias 46:11], na mga PROPESIYA sa AKLAT NI ISAIAS na tumutukoy kay JUAN BAUTISTA, APOSTOL PABLO, at PANGINOONG JESUCRISTO na pawang mga WALANG PANGALAN…


At ang tanging NAGPATOTOO na ang HULA ay NATUPAD sa kanila ay sila rin MISMO, na KINATUPARAN ng HULA. Kaya nga kung si CIRO ay NAGPATOTOO na siya ang IBONG MANDARAGIT, napakalabo na meron sa panahon natin ngayon na makapagsasabi na siya man ay kinatuparan ng HULA.

Katulad ng mga HULA kay APOSTOL PABLO, PANGINOONG JESUS, at JUAN BAUTISTA, sila lamang ang nagpakilala na sa kanila natupad ang HULA, at walang UMANGKIN na iba.

Kay CIRO ang nagpapakilala na siya ang IBONG MANDARAGIT ay IBANG MGA TAO. At walang kinalaman ang sinasabi nilang kinatuparan ng HULA.

Maliwanag na ang HINUHULAAN sa ISAIAS 46:11 ay MANGANGARAL ng MGA SALITA ng DIYOS kaya hindi BINANGGIT ang PANGALAN ng HINUHULAAN:

Balikan natin ang TALATA:

Isaias 46:11  “Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN…”

Maliwanag ang banggit sa HULA:

“TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN.”

Hindi literal na IBON kundi TAO na GUMAGAWA ng PAYO ng DIYOS.

Na ang PAYO ay:

Awit 107:11  “Sapagka't sila'y nanghimagsik laban sa MGA SALITA NG DIOS, at hinamak ang PAYO NG KATAASTAASAN:”

Kaya maliwanag na:

PAYO NG DIYOS = MGA SALITA NG DIYOS

Na ito rin ay KATUWIRAN ng DIYOS:

Awit 119:172  “Awitin ng aking dila ANG IYONG SALITA; sapagka't lahat ng mga utos mo ay KATUWIRAN.”

Kaya NAPAKALIWANAG na:

PAYO NG DIYOS = MGA SALITA NG DIYOS

KATUWIRAN = MGA SALITA NG DIYOS

Kaya:

PAYO NG DIYOS = KATUWIRAN

Daniel 4:27  “Kaya't, Oh hari, tanggapin mo ang AKING PAYO, at lansagin mo ng KATUWIRAN ang iyong mga kasalanan, at ng pagpapakita ng kaawaan sa dukha ang iyong katampalasanan; baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan.”


Kaya nga maliwanag nating masasabi na:

“TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO”

Ay katumbas ng salitang:

“TAONG GUMAGAWA NG AKING KATUWIRAN”

Na sino ang NAKAKATULAD?

 1 Juan 3:7  “Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ANG GUMAGAWA NG KATUWIRAN AY MATUWID, GAYA NIYA NA MATUWID”:

Sabi ng BIBLIA:

“ANG GUMAGAWA NG KATUWIRAN AY MATUWID.”

Isang TAONG MATUWID ang GUMAGAWA ng KATUWIRAN, at sino ang NAKAKATULAD?

“GAYA NIYA NA MATUWID”

Nakakatulad Niya na MATUWID, sino ang tinutukoy ni Apostol Juan na MATUWID?

1 Juan 2:1  “Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, SI JESUCRISTO ANG MATUWID:”

Maliwanag kung gayon:

NA ANG IBONG MANDARAGIT NA TAONG GAGAWA NG PAYO O KATUWIRAN NG DIYOS AY ISANG “TAONG MATUWID” GAYA NI JESUCRISTO NA MATUWID.”

Ibig sabihin may pagkakatulad din kay CRISTO ang IBONG MANDARAGIT…

Si CRISTO ay MANGANGARAL NG SALITA ng DIYOS at HINDI MANDIRIGMA

Kaya ang IBONG MANDARAGIT ay MANGANGARAL DIN NG SALITA NG DIYOS at HINDI MANDIRIGMA.

Si CRISTO ay MAY HULA SA ISAIAS na WALANG BINANGGIT na PANGALAN

Ang IBONG MANDARAGIT ay may HULA rin sa ISAIAS na WALANG BINANGGIT NA PANGALAN.

===============

Mula sa akin:

AT MALIWANAG DING MASASABI NA KUNG ANG DIYOS NG ISRAEL AY DIYOS NI CRISTO [JUAN 20:17] AY DIYOS DIN NG ISRAEL ANG DIYOS NG IBONG MANDARAGIT.

===============

Ano pa ang PRUWEBA na talagang MANGANGARAL o TAGAPAGTURO ng SALITA NG DIYOS ang HINUHULAAN?

Ano ba ang TUNGKULIN ng TAONG MATUWID ayon sa aklat din ni  Propeta ISAIAS?

Isaias 26:7  “ANG DAAN NG GANAP ay KATUWIRAN: IKAW NA MATUWID AY NAGTUTURO NG LANDAS NG GANAP.”

Maliwanag sa sinabi ng TALATA:

ANG DAAN NG GANAP = KATUWIRAN

ANG MATUWID = NAGTUTURO NG LANDAS (o DAAN) NG GANAP

Samakatuwid,

ANG MATUWID = NAGTUTURO NG KATUWIRAN (o MGA SALITA NG DIYOS)

Kaya maliwanag na ang IBONG MANDARAGIT na TAONG MATUWID ay KATULAD ni CRISTO na NAGTUTURO ng KATUWIRAN o MGA SALITA NG DIYOS – MANGANGARAL ng DIYOS at HINDI MANDIRIGMA gaya ni CIRO.

=================
Maliwanag na hindi si CIRO ang HINUHULAAN kundi isang MANGANGARAL na MAGMUMULA sa MALAYONG SILANGAN na GAGAWA ng PAYO o KATUWIRAN o MGA SALITA NG DIYOS.

MANGANGARAL o MAGTUTURO ng KATUWIRAN o MGA SALITA NG DIYOS.

Napakaliwanag ng KATUWIRAN na ito na mula sa Biblia, na nawa’y makatulong sa mga NAGSUSURI…


39 comments:

 1. Salamat po Brod Aerial,

  Ang nakakatuwa lang kay THELORDISWITHYOU, naninindigan na si CIRO ang IBONG MANDARAGIT pero hindi pala kilala ang CIRO na ipinaglalaban niya, pansinin ang sinabi niyang ito:

  ====================

  "HINDI kailanman naging HARI si CIRO sa Babilonia. Si Haring Nebuchadnezzar ang Hari ng Babylonia. Sinakop lamang ito ng Emperyong Akamenida ni Haring Ciro. Noong masakop ito ni Haring Ciro ay hindi na ito Babylonia. Kasamang nasakop ang Israel kasabay ng pagsakop sa Babylonia."

  ====================

  Ayon sa kaniya muli nating sisipiin:

  "HINDI KAILANMAN NAGING HARI SI CIRO SA BABILONIA.”

  Aba’y kapag sinabing HINDI KAILAN MAN NAGING HARI, ibig sabihin po niyan walang pagkakataon sa kasaysayan ng mundo na naging Hari siya ng Babilonia.

  Eh palibhasa tayong mga INC bago nagsasalita ay tumitingin muna sa Biblia. Eh sa Biblia po ba may sinasabi na si CIRO ay naging Hari sa BABILONIA?

  Eh di basahin po natin:

  Ezra 5:13-14 “Nguni't sa unang taon ni CIRO NA HARI SA BABILONIA, gumawa ng pasiya si Ciro na hari na itayo ang bahay na ito ng Dios, At ang ginto at pilak na mga sisidlan rin naman sa bahay ng Dios na inilabas ni NABUCODONOSOR sa templo na nasa Jerusalem, at nangadala sa loob ng templo ng Babilonia, ang mga yaon ay inilabas sa templo ng BABILONIA NI CIRO NA HARI, at ibinigay sa isang nagngangalang Sesbassar, na siya niyang ginawang tagapamahala,”


  Eh kanino po kaya tayo maniniwala niyan? Kay THELORDISWITHYOU o sa BIBLIA?

  Maliwanag po na kinokontra ng taong ito katotohanang nakasulat sa Biblia eh, papaano natin papaniwalaan na totoo ang patotoo niya na si CIRO ang IBONG MANDARAGIT eh ni hindi niya kilala si CIRO, at hindi niya alam na sinasabi mismo ng Biblia na si CIRO ay naging HARI SA BABILONIA, which is hindi siya naniniwala, hehehehe
  ReplyDelete
 2. Isaiah 46:11
  Amplified Bible (AMP)
  11 Calling a ravenous bird from the east—the man [Cyrus] who executes My counsel from a far country. Yes, I have spoken, and I will bring it to pass; I have purposed it, and I will do it.

  ReplyDelete
 3. Anonymous,

  Hindi mo kami madadaan sa paggamit mo ng mga MALING SALIN ng mga TALATA, dahil maski na ikaw hindi mo kayang patunayan na may PANGALANG CIRO diyan sa mga TALATANG pinagsisipi mo.

  Nariyan sa THREAD ang mga nakalatag na EBIDENSIYA na ang IBONG MANDARAGIT ay MANGANGARAL ng mga SALITA ng DIYOS gaya ni CRISTO. Kaya iyan ang dapat mong tutulan.

  Walang kuwenta sa amin ang MGA TALATANG iyan, dahil sa iyan ay MGA MALING SALIN.

  Basura ika nga....

  ReplyDelete
 4. KChristian,

  Sabi nga, sa makalusot lang.

  Hindi talaga nila nakukuha ang matagal nang panghahamon na ginawa ni KAerial na magpakita sila ng talata mula sa Bibliya na si CIRO mismo ang nagpatotoo sa kanyang sarili na ang hulang eto ay natupad sa kanya gaya ng ginawa nina Juan Bautista, Apostol Pablo at mismong ang ating Panginoong Jesus.

  Dahil alam nila, WALA!

  --Bee

  ReplyDelete
 5. Ang gustong PALABASIN ng blog owner na ito, pati na ang kanyang mga MINIONS na:

  "ANG IBONG MANDARAGIT AY MANGANGARAL NG SALITA NG DIYOS (PAYO o KATUWIRAN)".

  KAYA ang MALAKING TANONG?

  ANG IBONG MANDARAGIT BA AY ISANG MANGANGARAL?

  Ang mismong salitang "PANGARAL(PREACH)" o "MANGANGARAL(PREACHER)" ay HINDI kailanman nakasulat sa loob ng aklat ni Propeta Isaias. Ang MANGANGARAL SA HEBREW AY "6953-Qoheleth". Ito ay makikita lamang sa Aklat ng EKLESIASTIKA.

  MANGANGARAL NGA BA O GUMAGAWA NG PAYO?

  Isaiah 44:26
  Na nagpapatatag ng salita ng kaniyang lingkod, at NAGSASAGAWA NG PAYO ng kaniyang mga sugo; na nagsasabi ng tungkol sa Jerusalem, Siya'y tatahan; at tungkol sa mga bayan ng Juda, Mangatatayo, at aking ibabangon ang mga sirang dako niyaon:

  Malinaw na sinasabi, NAGSASAGAWA ng payo ng Kanyang mga SUGO. Hindi MANGARAL.

  Yaman din lamang na napaguusapan dito ay SALITA ng DIYOS(PAYO O KATUWIRAN), Ano ba itong PAYO ng Diyos na dapat gawin ng isang IBONG MANDARAGIT?

  Isaiah 45:1
  Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, UPANG MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;

  "...UPANG MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA..." <- ito ang Payo ng Diyos

  Isaih 45:13
  Aking ibinangon siya sa katuwiran, at aking tutuwirin ang lahat niyang lakad; kaniyang itatayo ang aking bayan, at kaniyang palalayain ang aking mga natapon, hindi sa halaga o sa kagantihan man, sabi ng Panginoon ng mga hukbo.

  "...KANIYANG ITATAYO ANG AKING BAYAN, AT KANIYANG PALALAYAIN ANG AKING MGA NATAPON..." <- ito ang Payo ng Diyos.

  Makikita din natin sa talata sa itaas na si Ciro ang IBINANGON SA KATUWIRAN, ang tanong: Sino ba ang maglalapit ng katuwiran sa mga taong malayo sa katuwiran?

  Isaiah 46:11
  Na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan, ng taong GUMAGAWA ng aking payo mula sa malayong lupain; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.

  Isaiah 46:12
  Inyong dinggin ako, ninyong may mapagmatigas na loob; na malayo sa katuwiran:

  Isaiah 46:13
  Aking inilalapit ang aking katuwiran, hindi maglalaon at ang aking pagliligtas ay hindi magluluwat: at aking ilalagay ang kaligtasan sa Sion na ukol sa Israel na aking kaluwalhatian.

  Ang Panginoon ang NAGSALITA ng Kanyang Katuwiran, Kanya rin itong Pangyayarihin, Kanya itong pinanukala at Kanya din gagawin.

  Ang Panginoon mismo ang naglapit ng Kanyang sariling Katuwiran para sa kaligtasan sa Sion.

  Isaiah 45:4 - "...TINAWAG kita sa iyong pangalan: aking PINAMAGATAN ka..."
  Isaiah 46:11 - "Na TUMATAWAG ng ibong mangdadagit mula sa silanganan..."

  MALINAW na MALIWANAG PA. ANG PANGINOON ANG SIYA MISMONG NAGLAPIT NG KANYANG KATUWIRAN, ANG KANYANG TINAWAG SA PANGALAN NA KANYA RING PINAMAGATAN.

  SINO BA ANG TINAWAG AT PINAMAGATAN? Si CIRO
  ANO BA ITONG PINAMAGATAN KAY CIRO? IBONG MANDARAGIT.

  MALINAW NA ANG TINAWAG NA IBONG MANDARAGIT AY HINDI MANGANGARAL NG SALITA NG DIYOS KUNDI ANG GUMAGAWA NG SALITA NG DIYOS (Isaiah 46:11).

  GUMAGAWA AT HINDI MANGARAL Aerial. MAGKAIBANG-MAGKAIBA YUN brod.

  Wag mong dagdagan ng sarili mong opinyon.

  ReplyDelete
 6. THELORDISWITHYOU,

  Natutuwa ako sa iyong magiting na effort para sa iyong pagtutol sa paliwanag ng ISYU na ang IBONG MANDARAGIT ay isang MANGANGARAL.

  Gaya nga ng nasabi ko na maging ng iba ko pang mga kapatid, ang isa sa katibayan na ang isang TAO ay TUNAY NA SUGO NG DIYOS, ay mayroong mga HINDI NANINIWALA o TUMUTUTOL sa kaniyang pagiging SUGO. Ganun talaga iyon, ganiyan din kasi ang NANGYARI sa MGA PROPETA, PANGINOONG JESUS, at mga APOSTOL, pinatutunayan iyan ng BIBLIA maging mga manunulat ng KASAYSAYAN.

  Mayroon akong nais ipapansin sa iyo THELORDISWITHYOU.

  Ang PANGALAN ni CIRO ay DALAWANG BESES lang sinabi ng DIYOS sa AKLAT ni PROPETA ISAIAS, ang bigkas ng kaniyang PANGALAN sa HEBREW ay “KORESH” [לכורשׁ]

  At ito ay dito lamang mababasa sa DALAWANG TALATANG ito: ISAIAS 44:28 at 45:1

  Sabihin na natin na ang CHAPTER 44 to 45 ay kay CIRO tumutukoy.

  Pero mula CHAPTER 46 hanggang 66 ay hindi na nabanggit ang PANGALAN ni CIRO kahit minsan.

  Kaya isang NAPAKAMALING KONKLUSIYON na komo binanggit si CIRO sa CHAPTER 44 at 45, ay siya rin ang SUBJECT sa CHAPTER 46.

  Kasi iyan ang HIWAGA ng mga SALITA ng DIYOS na nakasulat sa BIBLIA na hindi nauunawa ng iba eh?

  Akala nila ang BIBLIA ay isang ORDINARYONG AKLAT na sinulat ng tao, na maaari lamang tumukoy sa isang PAKSAIN ang isang KAPITULO o maging ang isang AKLAT nito.

  Kumuha tayo ng HALIMBAWA sa BIBLIA, ang HULA tungkol kay JUAN BAUTISTA:

  Isaias 40:3 “Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios.”

  Kaya mo bang patunayan sa akin THELORDISWITHYOU na lahat ng talata sa buong CHAPTER 40 ay kay JUAN BAUTISTA tumutukoy? At ang mga sumunod na CHAPTERS 41-66 ay may binabanggit pa tungkol kay JUAN BAUTISTA?

  Kaya maling PAGPAPALAGAY na komo nabasa sa CHAPTER 44-45 ang PANGALAN ni CIRO, ay siya pa rin ang TINUTUKOY sa CHAPTER 46.

  We should never ever jump into conclusion.

  ReplyDelete
 7. Kung ating papansinin ang sinabi ng DIYOS kay CIRO, ay maliwanag nang naibigay ng DIYOS ang detalye ng Misyon na kaniyang gagampanan. Klaro na ika nga:

  Isaias 44:28 “Na nagsasabi tungkol kay CIRO, Siya'y aking pastor, at isasagawa ang lahat kong kaligayahan: na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem, SIYA'Y MATATAYO; AT SA TEMPLO, ANG IYONG PATIBAYAN AY MALALAGAY.”

  Isaias 45:1 “Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, UPANG MAGPASUKO NG MGA BANSA SA HARAP NIYA; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan;”

  Isaias 45:4 “Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili TINAWAG KITA sa IYONG PANGALAN: AKING PINAMAGATAN KA, BAGAMAN HINDI MO NAKILALA AKO. Ako ang Panginoon, at walang iba; liban sa akin ay walang Dios. Aking bibigkisan ka, BAGAMAN HINDI MO AKO NAKILALA.


  Maliwanag na sa mga TALATANG ito ang ginawang PAGTAWAG ng DIYOS kay CIRO, ika nga naibigay na ang kaniyang MISYON:

  1. MAGPAPASUKO NG MGA BANSA

  2. MAGTATAYO NG TEMPLO SA JERUSALEM.

  At sa banggit na: “TINAWAG KITA SA IYONG PANGALAN”, maliwanag na tapos na rito ang pagtatalaga ng DIYOS sa kaniya bilang kaniyang PINILI na gumawa ng mga tanging gawain na iniatang sa kaniya.

  Ang mapapansin sa ISAIAS 46:11 ay ito:

  Isaias 46:11 “NA “TUMATAWAG” NG IBONG MANGDADAGIT MULA SA SILANGANAN, ng TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

  Kangina ang banggit sa ISAIAS 45:1-3 ay ‘TINAWAG” na kaya ibig sabihin ay PAST TENSE na. Natawag na si CIRO sa HULA, at naibigay na ang kaniyang misyon o tungkuling gagampanan.

  Pero dito sa ISAIAS 46:11 ang banggit ay “TUMATAWAG”, kaya TINATAWAG pa lang ang IBONG MANDARAGIT sa pagkakataong ito.

  Lalabas kung tumutukoy kay CIRO ang DALAWANG HULA ang kalalabasan kung gayon DALAWANG BESES tinawag ng DIYOS si CIRO para ISUGO. Sa madaling salita dalawang beses siyang INUTUSAN ng DIYOS.

  Dahil ang UNANG PAGTAWAG ay may ganitong MISYON:

  “PASUSUKUIN ANG MGA BANSA, at MAGTATAYO NG TEMPLO”

  Ang IKALAWANG PAGTAWAG ang gagawin naman ay ito:

  “GAGAWA NG PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN, PARA MAILAPIT ANG KATUWIRAN NG DIYOS SA MGA NALALAYO RITO”.

  Maaari ko bang malaman mula sa iyo LORDISWITHYOU, kung ilang beses bang ISINUGO ng DIYOS si CIRO? ISANG BESES ba o DALAWANG BESES? At maaari mo bang ipaliwanag ang pagkakaiba ng UNANG MISYON niya sa PANGALAWANG MISYON?

  ReplyDelete
 8. Mukha yatang hindi mo nauunawaan ng lubos ang aklat ni Propeta Isaiah brod Aerial. Halatang desperado na ang mga palusot mo. Pasensya na brod kaya lang halatang minamanipula mo na lang ng sarili mong opinyon ang totoong konteksto ng aklat ni Isaias.

  Isaiah 45:4 - "...TINAWAG kita sa iyong pangalan: aking PINAMAGATAN ka..."
  Isaiah 46:11 - "Na TUMATAWAG ng ibong mangdadagit mula sa silanganan..."

  Pansinin mo mabuti ang pagkakasulat at konteksto ng mga salita. Wag yong bigla ka na lang gagawa ng sarili mong pangangatwiran. Halatang hindi mo nauunawaan ang pagkakayari ng mga salita.

  Kunsabagay sa wikang Tagalog hindi ito mahahalata. Pero kung ito ay babasahin natin sa wikang English, makikita natin ang pagkakayari ng salita. Sa lahat halos ng salin ng biblia sa wikang English ay magkakapareho ng pagkakayari ng mga salita. Lahat ito ay naka base sa "PRESENT PERFECT TENSE". Ang ibang salin ay naka-base sa "PRESENT TENSE". Walang salin sa wikang English na naka-base sa "PAST TENSE".

  Halimbawa ay:

  Isaiah 45:4. For Jacob my servant's sake, and Israel my elect, I have even called you by your name: I have surnamed you, though you have not known me. (AKJV)

  Pansinin mo. "I HAVE EVEN CALLED YOU...", "I HAVE SURNAMED YOU,"

  Ang tawag sa pagkakayari ng mga salitang iyan ay "PRESENT PERFECT TENSE"

  PRESENT PERFECT TENSE by definition.- Event or action that started in the past(unspecified time) and that action extends to the present.

  HAVE + Past tense verb = Present Perfect Tense.

  Kaya nga pagdating sa chapter 46:11 ay "PRESENT TENSE" na ang ginamit.

  Anyway pagdating naman sa Hebrew Text Analysis parehas lang naman may strong number 7121 ang Isaiah 45:4 "called" at Isaiah 46:11 "calling".

  Ang ibig lang sabihin nyan ay may koneksyon ang chapter 45 at 46. Hindi naman nakapagtataka dahil ang mga chapter na iyon ay sakop ng ikalawang bahagi sa aklat ni Isaiah.

  Isaiah 1–39 (Proto-Isaiah)

  -Indictment of Israel and Judah (1:1–5:30)
  -The Book of Emmanuel (6:1–12:6)
  -Oracles against the Foreign Nations (13:1–23:18)
  -Apocalypse of Isaiah (24:1–27:13)
  -The Lord Alone, Israel’s and Judah’s Salvation (28:1–33:24)
  -The Lord, Zion’s Avenger (34:1–35:10)
  -Historical Appendix (36:1–39:8)

  Isaiah 40–55 (Deutero-Isaiah)

  -The Lord’s Glory in Israel’s Liberation (40:1–48:22)
  -Expiation of Sin, Spiritual Liberation of Israel (49:1–55:13)

  Isaiah 56–66 (Trito-Isaiah)

  Hindi pa eksistido si Haring Ciro sa mga panahong isinusulat ang buong aklat ni propeta Isaiah. Kaya ang pagtawag sa ibong mandaragit ay may kaganapan sa mga propesia patungkol sa pagbagsak ng Babilonia ay sa panahon ng paghahari ni Haring Ciro.

  ReplyDelete
 9. May dalawang propesia ang isinasalaysay sa Aklat ni Propeta Isaias.

  Judgement - Fall of Babylon
  Comfort - Messianic Prophecy or Coming of the Messiah.

  Kung babasahin mo lang ang buong aklat ng Isaiah ay wala kang mababasa patungkol sa pagkakahayag sa sugo ninyong si Manalo. Si Hesus na ang huling isinugo ng Diyos Ama gayon din naman sinugo ni Jesus ang kanyang mga alagad.

  ReplyDelete
 10. Magaling talaga ang mga CATHOLIC FAITH DEFENDER sa KARUNUNGAN ng TAO, maging sa pagpapaliwanag ng PROPESIYA o SALITA ng DIYOS ay palaging nabibigyan ng daan nila ito sa kanilang pangangatuwiran, pero pagbigyan nain siya:

  Gaya ng sinabi mong ito:

  =================

  Isaiah 45:4. For Jacob my servant's sake, and Israel my elect, I have even called you by your name: I have surnamed you, though you have not known me. (AKJV)

  Pansinin mo. "I HAVE EVEN CALLED YOU...", "I HAVE SURNAMED YOU,"

  Ang tawag sa pagkakayari ng mga salitang iyan ay "PRESENT PERFECT TENSE"


  =================

  Doon siya TUMAKBO sa ENGLISH na wari bagang tinututulan niya ang PAGKAKASALIN sa TAGALOG na ganito ang sinasabi:

  Isaias 45:4 “Dahil sa Jacob na aking lingkod, at sa Israel na aking pinili TINAWAG KITA SA IYONG PANGALAN: AKING PINAMAGATAN KA, bagaman hindi mo nakilala ako.”

  Maaari ko bang malaman mula sa iyo the LORDISWITHYOU kung ano ang HEBREW WORD at STRONG’S NUMBER na ginamit sa ISAIAS 45:4 na katumbas ng salitang “HAVE” kaya mo nasabi na iyan ay PRESENT PERFECT TENSE” dahil may salitang HAVE sa English?

  Dahil lumalabas sa talatang salin sa tagalog, “TINAWAG” na si CIRO pero sa ISAIAS 46:11, ang ginamit na salita ay “TUMATAWAG”, dito sa ISAIAS 45:4 Maliwanag na TINAWAG ang PANGALAN ni CIRO, pero sa ISAIAS 46:11, ang TINATAWAG ay ang IBONG MANDARAGIT walang banggit sa PANGALAN ni CIRO.

  Wala namang sinasabi sa aklat ni ISAIAS na ang PAMAGAT na IPINAMAGAT ng DIYOS kay CIRO ay IBONG MANDARAGIT eh, konklusiyon mo lang iyon THELORDISWITHYOU. Masama ang nagaakala at nagpapalagay ng walang pruweba.

  May talata ba sa Biblia na sinabi ng DIYOS kay CIRO na siya ang IBONG MANDARAGIT, hindi ba wala?

  Ano ba ang IPINAMAGAT ng DIYOS kay CIRO?

  Isaiah 44:28 “That saith of CYRUS, He is “MY SHEPHERD”, and shall perform all my pleasure: even saying to Jerusalem, Thou shalt be built; and to the temple, Thy foundation shall be laid.” [KJV]

  Kaya nga tama ang sabi sa ISAIAS 45:4 na “AKING PINAMAGATAN KA” kasi tapos na siyang bigyan ng PAMAGATAN sa ISAIAS 44:28 pa lang, tinawag na siya ng DIYOS doon na “SHEPHERD” o “PASTOR”.

  At klaro iyan maski na sa CYRUS CYLINDER ay pinatunayan na ginampanan ni CIRO ang pagiging “SHEPHERD”:

  ==========

  “He made the land of Guti and all the Median troops prostrate themselves at his feet, while he SHEPHERDED in justice and righteousness the black-headed people.”

  [“TRANSLATION OF CYRUS CYLINDER” - THE CYRUS CYLINDER: THE KING OF PERSIA'S PROCLAMATION FROM ANCIENT BABYLON, Edited by IRVING FINKEL page 5]

  ==========

  Maliwanag na naipakita ng CYRUS CYLINDER na ginampanan ni CIRO ang pagiging “SHEPHERD” niya, pero may mababasa ka ba diyan sa CYLINDER na iyan, na tinawag si CIRO na “RAVENOUS BIRD”? Pakita mo sa akin ang PROOF mo, alam ko namang mas magaling ka sa ganiyang mga bagay, hindi ba THELORDISWITHYOU?

  ReplyDelete
 11. Ngayon may sinabi kang ganito THELORDISWITHYOU:

  ==============

  “Anyway pagdating naman sa HEBREW TEXT ANALYSIS PAREHAS LANG NAMAN MAY STRONG NUMBER 7121 ANG ISAIAH 45:4 "CALLED" AT ISAIAH 46:11 "CALLING".

  Ang IBIG LANG SABIHIN NYAN AY MAY KONEKSYON ANG CHAPTER 45 AT 46. Hindi naman nakapagtataka dahil ang mga chapter na iyon ay sakop ng ikalawang bahagi sa aklat ni Isaiah.”


  ==============

  Ok, tama na PAREHAS lang ang Strong’s Number na ginamit H7121, pero kung titingnan natin mismo ang nakalagay sa HEBREW BIBLE. Ay magkaiba ng bigkas sa HEBREW ang dalawang word na ginamit:

  ISAIAS 45:4 => “TINAWAG” = wā'eqərā' [ואקרא]

  ISAIAS 46:11 => “TUMATAWAG” = qōrē' [קרא]

  Maliwanag na bagamat magkaparehas sila ng Strong’s Number, kaya pareho silang may meaning na CALLING, pero magkaiba sila ng TENSE.

  Gaya halimbawa nito pareho rin silang may Strong’s Number na H3318 pero mapapansin na magkaiba sila ng bigkas:

  GENESIS 4:16 => “UMALIS”= wayyēṣē' [ויצא]

  EXODO 13:4 => “UMAALIS”= yōṣə'îm [יצאים]


  Iyan hindi mo iyan mapapansin kung hindi mo pupuntahan sa mismong HEBREW BIBLE, kaya NAGKAKAMALI KA NG PANGUNAWA mo na komo IISA ang STRONG’S NUMBER na ginamit ay ipagpapalagay mo na na may KAUGNAYAN o KONEKTADO ang ISAIAS 45:4 sa 46:11, aba’y sablay na sablay ka naman diyan.

  Pero sakyan natin ang ARGUMENTO mo:

  Ngayon lumabas din ang HEBREW WORD na may Strong’s No. H7121 sa VERSE na ito, patunayan mo nga sa akin na si CIRO rin ang tinutukoy diyan? At ang VERSE na iyan ay KONEKTADO rin sa ISAIAS 45:4?

  Isaiah 42:6 “I the LORD HAVE CALLED [קראתיך =H7121] THEE IN RIGHTEOUSNESS, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, FOR A LIGHT OF THE GENTILES;” [King James Version]

  Konektado ba ang sinasabi diyan kay CIRO?

  Si CIRO din ba ang tinutukoy diyan the LORDISWITHYOU?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sana lang the LORDISWITHYOU, ay mapalabas mo ang KATOTOHANAN sa sinabi mong ito:

   "Pansinin mo mabuti ang pagkakasulat at konteksto ng mga salita. Wag yong bigla ka na lang gagawa ng sarili mong pangangatwiran. Halatang hindi mo nauunawaan ang pagkakayari ng mga salita."

   Sana lang ay mapanindigan mo ang sinabi mong HINDI KO NAUUNAWAAN ANG PAGKAKAYARI NG MGA SALITA...hahahaha

   Delete
 12. I'm sorry Shylla,

  Pero nais kong tapusin muna namin ang aming pinaguusapan ni THELORDISWITHYOU, you are not COMMENTING based on my response, it's quite obvious na hindi mo nauunawaan ang pinaguusapan. Makakagulo ang mga ARGUMENTS mo, please do not interfere..,sa ikaayos ng aming pinaguusapan.

  ReplyDelete
 13. im sorry sir aerial

  ang gusto mo masusunod, okey lang sapag delete sa aking comments.

  ipagpatuloy nyo ang inyong discussion.

  patawad ulit.

  ReplyDelete
 14. Saan ba galing ang Karunungan ng TAO? Hindi bat ito ay biyaya ng Panginoong Diyos? Itinatatwa mo ang karunungan ng tao pero ang ginagamit mong karunungan ay sa tao lang din naman. Wag mong sabihin na ang karunungan mo ay katumbas ng karunungan ng Diyos. Malaking kalokohan na'yon.

  Wala akong pagtutol sa saling wikang tagalog. Ang sabi ko hindi ito mahahalata kung sa wikang tagalog ito pagbabasihan dahil wala naman talaga tayong PERFECT TENSE sa Balarilang Tagalog.

  Oo sinabi ko na pareho lang sila ng Strong number dahil iyon naman ang talagang naka sulat doon. Ngunit kung ang pagbabasihan natin ay ang pagkakabigkas ng salita ay magkaiba sila.

  Hindi po ako tumatakbo sa Wikang English dahil lamang sa wikang tagalog tayo nakabatay. Makikita talaga ang may pinakamalapit na tamang pagkakasalin nito sa wikang English at hindi sa Tagalog.

  Bakit nga ba sa wikang English makikita ang tamang salin?

  Sige lets dig down deep. Para malaman mo kaibahan ng mga ito sa Hebrew tenses.

  Sa English ay may tatlong tense. Past, Present and Future. Nag-iiba ang konteksto nito kapag ito ay perfected tense na. Ang tense sa english ay tumutukoy sa panahon(time).

  Samantalang sa wikang Hebrew ay may dalawang tense lang. perfect and imperfect. Dito naman ang tense tumutukoy sa gawa(action).

  Ang perfect tense ay complete action or finish action.
  Ang imperfect tense ay incomplete action or on going action

  Ang "called" ay perfect tense = past tense
  Ang "Calling" ay imperfect tense = Present or future tense

  Eto ang rules sa Hebrew tenses

  1. Kapag ang consecutive "Waw(Vav)" ay inilagay sa unahan ng perfect tense ito ay magiging imperfect tense.

  2. Kapag naman ang consecutive "Waw(Vav)" ay inilagay sa unahan ng imperfect tense ay magiging perfect tense.

  Sa Isaiah 45:4 "CALLED" ang nakalagay, na "wā·’eq·rā(vaekra)" naman sa Hebrew.

  Nasa anyong past(English)/perfect(Hebrew) tense ang salitang CALLED ngunit mapapansin dito na "wā·’eq·rā(vaekra)" ang orihinal na nakasulat wikang Hebrew. Dito makikita natin na may Consecutive waw(vav) na nasa unahan o prefix.

  wā·’eq·rā(vaekra) = waw(vav) + past/perfect tense = IMPERFECT tense = on going action.

  Ang katumbas nito sa english tense ay Present perfect tense. Kaya naman "I have called" at hindi "I called" ang pagkakasalin nito sa English dahil ito katumbas ng konteksto sa wikang Hebrew.

  Sa Isaiah 51:2 mo makikita ang sample na salitang "I called" na "perfect tense" in form sa Hebrew na katumbas naman sa English ay "PAST TENSE".

  qə-rā-ṯîw (kerativ). - May strong number 7121 din
  -----------------
  Wala pong nakalagay sa Cyrus Cylinder na may titulo syang "SHEPHERD". Ang declaration ng titulo nya ay nasa Line 20

  "I am Cyrus, king of the universe, the great king, the powerful king, king of Babylon, king of Sumer and Akkad, king of the four quarters of the world,"

  Katumbas ng kanyang bandila(FALCON-IBONG MANDARAGIT) ang kanyang pinaghaharian.

  Ang tinutukoy mo ay sa Line 13. SHEPHERDED (Verb - Past Participle)- A noun used as a verb(unusual) or verbing.

  Shepherd o pastol - Ito ay iniatas ng Diyos kay Ciro na kanyang gagawin. Hindi para gawing titulo
  -----------------

  ReplyDelete
  Replies
  1. The LORDISWITHYOU,

   Ngayon lumabas din ang HEBREW WORD na may Strong’s No. H7121 sa VERSE na ito, patunayan mo nga sa akin na si CIRO rin ang tinutukoy diyan? At ang VERSE na iyan ay KONEKTADO rin sa ISAIAS 45:4?

   Isaiah 42:6 “I the LORD HAVE CALLED [קראתיך =H7121] THEE IN RIGHTEOUSNESS, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, FOR A LIGHT OF THE GENTILES;” [King James Version]

   Hindi ba kung PAGBABATAYAN ang ARGUMENTO mo regarding"PRESENT PERFECT TENSE", ay ganiyan din ang VERSE na iyan?

   Hindi ba nga sabi mo:

   ============

   “PRESENT PERFECT TENSE by definition.- Event or action that started in the past(unspecified time) and that action extends to the present.

   HAVE + Past tense verb = Present Perfect Tense.”


   ============

   Konektado din ba ang sinasabi sa ISAIAS 42:6 kay CIRO?

   Si CIRO din ba ang tinutukoy diyan the LORDISWITHYOU?

   Please do not avoid these Questions and answer them…

   Delete
 15. THELORDISWITHYOU,

  Sabi mo:

  “Saan ba galing ang Karunungan ng TAO? Hindi bat ito ay biyaya ng Panginoong Diyos? Itinatatwa mo ang karunungan ng tao pero ang ginagamit mong karunungan ay sa tao lang din naman. Wag mong sabihin na ang karunungan mo ay katumbas ng karunungan ng Diyos. Malaking kalokohan na'yon.”

  ============

  Tama, ang KARUNUNGAN NG TAO ay biyayang kaloob ng Diyos, pero kung ito na ang pagbabatayan mo para maunawaan at maipaliwanag ang KARUNUNGAN ng DIYOS, ito ay isang pagkakamali.

  Niliwanag ng Diyos sa Biblia kung ano ang turing niya sa KARUNUNGAN ng TAO:

  1 Corinto 1:21 “Sapagka't yamang sa KARUNUNGAN NG DIOS AY HINDI NAKILALA NG SANGLIBUTAN ANG DIOS SA PAMAMAGITAN NG KANIYANG KARUNUNGAN, ay kinalugdan ng Dios na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng KAMANGMANGAN NG PANGANGARAL.”

  1 Corinto 1:20 “Saan naroon ang marunong? saan naroon ang eskriba? saan naroon ang mapagmatuwid sa sanglibutang ito? HINDI BAGA GINAWA NG DIOS NA KAMANGMANGAN ANG KARUNUNGAN NG SANGLIBUTAN?”


  Hindi maaaring makilala ng sinoman ang Diyos maging ang kaniyang KARUNUNGAN gamit ang sarili niyang UNAWA at KARUNUNGAN, maliwanag na sinasabi ng BIBLIA na ginawa ng DIYOS na KAMANGMANGAN ang KARUNUNGAN ng SANGLIBUTANG ito.

  Kaya para sa Diyos, ang KARUNUNGAN ng TAO ay KAMANGMANGAN…na hindi dapat pagsaligan gaya ng mababasa sa verse na ito:

  1 Corinto 2:5 “UPANG ANG INYONG PANANAMPALATAYA AY HUWAG MASALIG SA KARUNUNGAN NG MGA TAO, KUNDI SA KAPANGYARIHAN NG DIOS.”

  Kaya naman sa mga taong HINDI MARURUNONG sa KARUNUNGAN ng SANGLIBUTANG ito niya ibibigay at ihahayag ang kaniyang KARUNUNGAN upang HIYAIN silang MARURUNONG sa KARUNUNGAN ng MUNDONG ito:


  1 Corinto 1:26 “Sapagka't masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, NA HINDI ANG MARAMING MARURUNONG AYON SA LAMAN, HINDI ANG MARAMING MAY KAPANGYARIHAN, HINDI ANG MARAMING MAHAL NA TAO ANG MGA TINAWAG:”

  1 Corinto 1:27 “KUNDI PINILI NG DIOS ANG MGA BAGAY NA KAMANGMANGAN NG SANGLIBUTAN, UPANG HIYAIN NIYA ANG MGA MARURUNONG; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas;”


  Kaya nga kung titingnan natin mula sa KASAYSAYAN ng BIBLIA, sino ba ang mga itinuturing na MARURUNONG sa KARUNUNGAN ng MUNDO sa mga ISINUGO ng DIYOS?

  Hayag ang KATOTOHANANG iyan mula sa Biblia, ang MGA PROPETA, ang MGA APOSTOL, maging ang PANGINOONG JESUS ay mga HAMAK at hindi kinikilalang MATAAS NA MGA TAO SA LIPUNAN, hindi kinilalang mga MARURUNONG na mga tao sa KARUNUNGAN NG MUNDONG ito.

  Gaya nga ng ating mababasa tungkol kay JESUS:

  Juan 7:15 “Nagsipanggilalas nga ang mga Judio, na nangagsasabi, PAANONG NAKAAALAM ANG TAONG ITO NG MGA KARUNUNGAN, GAYONG HINDI NAMAN NAGARAL KAILAN MAN?”

  Hindi sa mga PAARALAN ng SANGLIBUTANG ito na NAGTUTURO ng KARUNUNGAN ng TAO matututunan ang KARUNUNGAN ng DIYOS, kundi ito’y ipinagkakaloob sa mga TUNAY NA SUGO ng DIYOS:

  Marcos 4:11 “At sinabi niya sa kanila, SA INYO AY IPINAGKALOOB ANG MAKAALAM NG HIWAGA NG KAHARIAN NG DIOS: DATAPUWA'T SA KANILANG NANGASA LABAS, ANG LAHAT NG MGA BAGAY AY GINAGAWA SA PAMAMAGITAN NG MGA TALINGHAGA: Upang kung magsitingin sila'y mangakakita, at huwag mamalas; at kung mangakinig sila'y mangakarinig, at huwag mangakaunawa; baka sakaling sila'y mangagbalikloob, at patawarin sila.”

  May mga tao na tanging pinagkalooban na MAKAALAM ng HIWAGA ng KARUNUNGAN ng DIYOS, at ang mga hindi pinagkalooban ay hindi ito mauunawaan gamit ang sarili nilang KAUNAWAAN at KARUNUNGAN.

  Kaya nagkakamali ka sa iyong sinabing ito:

  “Wag mong sabihin na ang karunungan mo ay katumbas ng karunungan ng Diyos. Malaking kalokohan na'yon.”

  Ako ay isa ring tao na may tinapos at may pinag-aralan, pero kung ang PAGUUSAPAN ay KARUNUNGAN ng DIYOS, labas sa usapan ang aking pinagaralan diyan, at hindi ko kailan man ihahambing sa KARUNUNGAN ng DIYOS ang aking KARUNUNGAN na ang turing niya’y isang KAMANGMANGAN…

  ReplyDelete
 16. Para sa iyo THELORDISWITHYOU basahin mo sanang mabuti ito bago ka magcomment,

  Well gaya nga ng sinasabi ng talatang ito uulitin ko:

  1 Corinto 2:5 “UPANG ANG INYONG PANANAMPALATAYA AY HUWAG MASALIG SA KARUNUNGAN NG MGA TAO, KUNDI SA KAPANGYARIHAN NG DIOS.”

  Hindi dapat pagsaligan ang KARUNUNGAN ng mga TAO, kundi ang dapat nating KONSULTAHIN at PAGSALIGAN ay ang KAPANGYARIHAN ng DIYOS, na ano ba ang tinutukoy?

  Ano ba iyong KAPANGYARIHAN ng DIYOS? Mali na tayo ang magbigay ng sagot niyan, kailangan Biblia ang ating pasagutin, si Apostol Pablo nagsasalita sa sulat sa mga taga Corinto, kaya siya rin ang dapat sumagot sa atin, kung ano ang tinutukoy niyang KAPANGYARIHAN NG DIYOS:

  Roma 1:16 “Sapagka't hindi ko ikinahihiya ANG EVANGELIO: SAPAGKA'T SIYANG KAPANGYARIHAN NG DIOS sa ikaliligtas ng bawa't sumasampalataya; una'y sa Judio, at gayon din sa Griego.”

  Roma 1:17 “Sapagka't DITO ANG KATUWIRAN NG DIOS AY NAHAHAYAG mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya: gaya ng nasusulat, Nguni't ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya.”


  Maliwanag na ang EVANGELIO o “MGA SALITA NG DIYOS”, ang dapat pagbatayan, dahil sa ito ang KAPANGYARIHAN at KATUWIRAN ng DIYOS.

  Kaya balikan natin ang PROPESIYA ni ISAIAS, dahil nandun ang DETALYE na magpapatunay kung kangino talaga natupad ang HULANG ITO.

  Isaias 46:11 “Na tumatawag ng IBONG MANGDARAGIT mula sa SILANGANAN, ng TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO MULA SA MALAYONG LUPAIN; oo, aking sinalita, akin namang papangyayarihin; aking, pinanukala, akin namang gagawin.”

  Walang mababasa sa VERSE na iyan na PANGALAN ni CIRO, wala ring mababasa na ang tinutukoy ng HULA ay isang MANDIRIGMA.

  At lalong NAPAKASAMA ang ginagawa ng ibang TAGAPAGSALIN ng BIBLIA, na nilagyan na ng PANGALAN ni “CIRO” ang mismong TALATA, at nilagyan din ng salitang “MANDIRIGMA”. Na wala naman sa Orihinal na mga manuskritong Hebrew.

  Isa itong PAGLAPASTANGAN sa PROPESIYA o HULA ng DIYOS, na hindi niya pinapayagan na ilagay sa BIBIG Niya ang isang bagay na hindi naman niya talaga sinabi.

  Narito ang sabi ng DIYOS mismo:

  Ezekiel 13:7 “Hindi baga kayo nakakita ng walang kabuluhang pangitain, AT HINDI BAGA KAYO NAGSALITA NG KASINUNGALINGANG PANGHUHULA, SA INYONG PAGSASABI, SABI NG PANGINOON; YAMANG HINDI KO SINALITA? Kaya't GANITO ANG SABI NG PANGINOONG DIOS, SAPAGKA'T KAYO'Y NANGAGSASALITA NG WALANG KABULUHAN, AT NANGAKAKITA NG MGA KASINUNGALINGAN, kaya't, narito, AKO'Y LABAN SA INYO, SABI NG PANGINOONG DIOS.”


  Maling ilagay sa bibig ng Diyos ang hindi naman talaga niya sinalita, isa itong kalapastanganan sa kaniya, kaya NAGAGALIT siya sa mga ganitong klase ng mga TAO na binabago ang mga talata na sinalita niya at dinaragdagan ng mga salitang hindi niya sinabi.

  Maliwanag na hindi sinabi ng DIYOS na si CIRO ang tinutukoy na IBONG MANDARAGIT sa ISAIAS 46:11, at hindi rin niya sinabi na ang hinuhulaan sa TALATA ay isang “MANDIRIGMA”.

  Walang salitang CIRO o “KORESH” [כּורשׁ] diyan, at “MANDIRIGMA” na sa Hebrew ay “SAW-AN” [סאן].

  Ang tanging makapagpapatunay lamang na kay CIRO natupad talaga ang Hula ay kung ang detalye na mga binabanggit sa Hula ay natupad din sa kaniya.

  Gaya kay JUAN BAUTISTA, na hindi din binanggit ng Diyos ang kaniyang Pangalan sa PROPESIYA, pero hindi mapapasubalian na ang detalye ng Hula ay natupad sa kaniya.

  Isaias 40:3 “ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW, IHANDA NINYO SA ILANG ANG DAAN NG PANGINOON pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios.”

  Hindi sinasabi ng Diyos ang PANGALAN ng SUGONG hinuhulaan kung ang gagampanan ng Sugo na kaniyang isusugo ay gawaing espiritual. Si JUAN BAUTISTA ay hinulaan daan-daang taon pa bago siya lumitaw sa mundo ay binanggit na ng Diyos ang tungkulin na kaniyang gagampanan. At nang matupad ito ay tunay na nangyari ang detalyeng sinabi sa Hula.

  See Part 2>

  ReplyDelete
 17. Part 2>

  Ito ay natupad ayon sa pagkakasabi ng HULA:

  Mateo 3:1-2 “At nang mga araw na yaon ay dumating SI JUAN BAUTISTA, NA NANGANGARAL SA ILANG NG JUDEA, na nagsasabi, Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit.”

  Sabi sa HULA Siya’y SISIGAW sa ILANG, at natupad nga, sa ILANG siya nakita ng mga tao na NANGANGARAL. Sinabi ang dakong lilitawan at ang gawain na kaniyang gagampanan.

  May ipapapansin ako sa iyo THELORDISWITHYOU.

  Sabi mo nga walang mababasang salitang MANGANGARAL sa ISAIAS 46:11, at sinasangayunan kita, dahil talaga namang wala gaya ng salitang “CIRO” at “MANDIRIGMA”.

  Pero May nabasa ka rin bang salitang “MANGANGARAL” sa ISAIAS 40:3? Hindi ba wala rin?

  So dahil ba sa wala kang nabasa na MANGANGARAL ang hinuhulaan, ipagpapalagay mo na hindi ito TAGAPANGARAL? Eh pano iyan, maliwanag sa BIBLIA na si JUAN ay MANGANGARAL?

  Pero hindi ba mapapatunayan mula sa detalye ng HULA na ang magiging gawain ng HINUHULAAN ay PANGANGARAL?

  Balikan natin ang HULA kay JUAN.

  Ano ba sabi sa HULA? “ANG TINIG NG ISANG SUMISIGAW SA ILANG”

  Ano iyan basta ba SIGAW lang ng SIGAW si JUAN sa ILANG ganun ba iyon?

  Ano ba katumbas nung PAGSIGAW? Hindi tayo ang magbibigay ng KAHULUGAN niyan, kailangan BIBLIA: Ang Biblia kasi ay DICTIONARY rin eh.

  Isaias 12:4-6 “At sa araw na yao'y inyong sasabihin, Mangagpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kaniyang pangalan, IPAHAYAG NINYO ANG KANIYANG MGA GAWA SA MGA BAYAN, sabihin ninyo na ang kaniyang pangalan ay marangal. MAGSIAWIT KAYO SA PANGINOON; SAPAGKA'T SIYA'Y GUMAWA NG MGA MARILAG NA BAGAY: IPAALAM ITO SA BUONG LUPA. HUMIYAW KA NG MALAKAS AT SUMIGAW KA, ikaw na nananahan sa Sion: sapagka't dakila ang Banal ng Israel sa gitna mo.”

  Maliwanag na ang katumbas nung sinabi na SUMISIGAW sa HULA kay JUAN ay hindi lang basta SISIGAW lang siya, ito ay PAGHAHAYAG ng MGA DAKILANG GAWA ng DIYOS, at ito nga ay GAWAING PANGANGARAL ng SALITA ng DIYOS sa mga tao.

  Kaya maliwanag nating masasabi na mula sa BIBLIA at hindi mula sa atin lang na ang:

  SUMISIGAW SA ILANG = NANGANGARAL SA ILANG

  Biblia ang nagbigay ng “DEFINITION” at hindi tayo. Kaya ng matupad ang HULA ay MANGANGARAL ng DIYOS ang kinatuparan. Walang banggit na direktang salitang MANGANGARAL sa HULA, pero iyung sinasabi sa hula ay katumbas o kasingkahulugan ng gawaing PANGANGARAL.

  Ngayon balikan natin ang ISAIAS 46:11, may binabanggit bang ang gawain ng IBONG MANDARAGIT ay PANGANGARAL ng mga SALITA ng DIYOS?

  Katulad ng Hula kay JUAN, walang mababasa na iyan ay MANGANGARAL, pero ang KATUMBAS ng mga SALITANG ITO:

  “TAONG GUMAGAWA NG AKING PAYO”

  Na naipaliwanag na nga sa THREAD na ang:

  PAYO = KATUWIRAN = MGA SALITA NG DIYOS

  See Part 3>

  ReplyDelete
 18. Part 3>

  Kaya malinaw na:

  “TAONG GUMAGAWA NG PAYO” = “TAONG GUMAGAWA NG KATUWIRAN”

  At ang tawag nga ng Biblia sa taong gumagawa ng Katuwiran ay:

  1 Juan 3:7 “Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ANG GUMAGAWA NG KATUWIRAN AY MATUWID, GAYA NIYA NA MATUWID:”

  Ayon sa Biblia ang “TAONG GUMAGAWA NG KATUWIRAN” ay “MATUWID” na nakakatulad ni JESUCRISTO na MATUWID [1 Juan 2:1].

  Kaya batay sa Biblia, at hindi bata’y sa UNAWA o INTERPRETASYON lang ng kung sinong NAKAPAGARAL na MARUNONG SA KARUNUNGAN ng MUNDONG ito.

  Ang IBONG MANDARAGIT ay “MATUWID” gaya ni CRISTO na MATWID, dahil sa ito ay TAONG GUMAGAWA NG PAYO o KATUWIRAN ng DIYOS. At maliwanag nang naipakita ng THREAD, na iyan ay PANGANGARAL ng MGA SALITA ng DIYOS.

  Kaya kung ipagpipilitan mo na si CIRO ang IBONG MANDARAGIT, kailangan mong patunayan sa akin na si CIRO ay may PAGKAKATULAD kay JESU CRISTO.

  Umpisahan natin:


  1. ANG DIYOS BA NA KINIKILALA NI CIRO AY SIYA RING DIYOS NA KINIKILALA NI JESUS?

  2. ANG NAGING TUNGKULIN BA NI CIRO AY MAIHAHAMBING o MAY PAGKAKATULAD SA NAGING TUNGKULIN NA GINAMPANAN NI JESUS?


  Ipakita ang pagkakatulad ni CIRO sa
  PANGINOONG JESUCRISTO.

  Iyan ang iyong ASSIGNMENT the LORDISWITHYOU…The stage is now yours to prove…

  Atsaka iyong tinatanong ko pa rin sa iyo sa itaas huwag mo ring kalimutang sagutin iyon...

  ReplyDelete
 19. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 20. To answer your question, see verses from book of Isaiah.

  All are King James Version.

  Compare: Isaiah 42:6 to Isaiah 45:1 and Isaiah 45:13

  Isaiah 42:6
  I the LORD have CALLED YOU IN RIGHTEOUSNESS, and WILL HOLD YOU HAND, and will keep you, and give you for a covenant to the people, for a light to the GENTILES;

  Isaiah 45:1
  Thus saith the LORD to his anointed, to Cyrus, WHOSE RIGHT HAND I HAVE HOLDEN, to subdue NATIONS before him; and I will loose the loins of kings, to open before him the two leaved gates; and the gates shall not be shut;

  Isaiah 45:13
  I have RAISED HIM UP IN RIGHTEOUSNESS, and I will direct all his ways: he shall build my city, and he shall let go my captives, not for price nor reward, saith the LORD of hosts.

  Compare: Isaiah 41:2 to Isaiah 46:11

  Isaiah 41:2
  Who raised up the righteous man from the east, called him to his foot, gave the nations before him, and made him rule over kings? he gave them as the dust to his sword, and as driven stubble to his bow.

  Isaiah 46:11
  Calling a ravenous bird from the east, the man that executes my counsel from a far country: yea, I have spoken it, I will also bring it to pass; I have purposed it, I will also do it.

  **I will reply to your other post. I will find sometime to answer my assignment soon enough. Cant keep up right now, too busy.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Maganda ito, kasi naniniwala ka pala na ang ISAIAS 42:6 ay tumutukoy din kay CYRUS the GREAT, kaya aabangan ko ang EXPLANATION mo, kung papaano siya naging "LIGHT OF THE GENTILES"

   Isaiah 42:6 “I the LORD HAVE CALLED THEE IN RIGHTEOUSNESS, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, FOR A LIGHT OF THE GENTILES;” [King James Version]

   Aabangan ko ang PATUNAY mo na naging ILAW si CIRO ng mga GENTIL, maganda ito...

   Take your time, marami ka pang sasagutin pagbabalik mo...and you are still not done in proving CYRUS as the fulfilment of ISAIAH 42:6...hindi basta pinagtatapat-tapat lang ang mga talata, kailagan mong i-prove that the details of the prophesy are fulfilled to the person being prophesied. At iyan ang aabangan ko sa iyo.

   Delete
  2. I will repost my other questions here para hindi kana magscroll up:

   1. ANG DIYOS BA NA KINIKILALA NI CIRO AY SIYA RING DIYOS NA KINIKILALA NI JESUS?

   2. ANG NAGING TUNGKULIN BA NI CIRO AY MAIHAHAMBING o MAY PAGKAKATULAD SA NAGING TUNGKULIN NA GINAMPANAN NI JESUS?


   Ipakita ang pagkakatulad ni CIRO sa PANGINOONG JESUCRISTO.

   Delete
 21. Sabi mo:
  Aabangan ko ang PATUNAY mo na naging ILAW si CIRO ng mga GENTIL, maganda ito...

  Isaiah 42:6
  I the LORD HAVE CALLED THEE IN RIGHTEOUSNESS, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, FOR A LIGHT OF THE GENTILES;

  Bago ang lahat. Gusto ko malaman mo na ang GENTILES at ang NATIONS ay magkaparehas lang ng pakahulugan. (Sakali lang na hindi mo alam)

  Ang sagot sa katanungan mo ay nasa kasunod na talata. Kung bakit sya "FOR A LIGHT OF THE GENTILES;"

  Isaiah 42:7
  To open the blind eyes, TO BRING OUT THE PRISONERS from the prison, and them that sit in DARKNESS out of the prison house.

  DARKNESS is the direct opposite of LIGHT...

  Isaiah 45:13
  I have raised him up in righteousness, and I will direct all his ways: he shall build my city, and HE SHALL LET GO MY CAPTIVES, not for price nor reward, saith
  the LORD of hosts.

  TO BRING OUT THE PRISONERS = HE(Cyrus) SHALL LET GO MY CAPTIVES

  I hope nakuha mo na. I dont have to expound further.

  Just in case you bring this up.

  Now what about Saint Paul as Light to the Gentiles?

  Acts 13:47
  For so hath the Lord commanded us, saying, I have set thee to be a light of the Gentiles, that thou shouldest be for salvation unto the ends of the earth.

  Pinapauna ko na sa iyo. Hindi lang po siya ang LIGHT OF THE GENTILES. Nauna nang ginawa ito ni Haring Ciro. Iniatas lang din kay Pablo ang utos na ito.

  Malinaw sinabi ni Pablo. Sapagka't ganito ang ipinagutos sa amin ng Panginoon..

  "SA AMIN". Meaning hindi lang SYA NAG IISANG ILAW. Napaunahan na ito ni Ciro.

  Bakit nga ba?

  Dahil si Pablo ay ALLUSION ni CIRO.

  ALLUSION by definition- an expression designed to call something to mind without mentioning it explicitly; an indirect or passing reference.

  Ang dahilan ng lahat ng ito ay yung 12 Dalawang Tribo ni Israel aka TREE OF JESSE na NAPUTOL.

  Alam mo ba yung STUMP of JESSE? Ito yung tumutukoy pagkakaputol ng Puno ni Jesse sa pagkakabihag ng lahat ng 12 tribo ng Israel. Dahil ang kaharian ng Israel ay nahati sa dalawa. Northern Tribe (Ten Tribes) at Southern Tribe(Judah and Benjamin). Ang labindalawang tribong ito ni Israel ay nabihag sa Babilonia (Under the reigh of King Nebuchadnezzar). Noong napalaya na ni Haring Ciro ang mga bihag ay DALAWANG TRIBO lang ang bumalik. Ang Judah at Benjamin lang. Ang SAMPUNG natitirang Tribo ay hindi na bumalik pa. Nakihalo na sila sa mga HENTIL.

  Kaya nga naatasan si Pablo ng Diyos na pumunta sa mga HENTIL dahil ito ang Pangako ng Diyos "RESTORATION OF ISRAEL" para sa sampung tribo ni Israel na nakihalo na sa mga Hentil na nananatiling nakakulong sa DILIM.

  To conclude all:
  Cyrus as light of the Gentiles to the tribes of Judah and Benjamin.
  Paul as light of the Gentiles to the Ten lost tribes of the northern Israel.

  Ang lahat ng ito ay may biblical reference. I will post all the biblical reference next time. Baka sabihin na naman kasi ng mga MINIONS mo nag kukwento na naman ako. Very limited lang time ko for now kaya na summarized ko na lang.

  ReplyDelete
  Replies
  1. THELORDISWITHYOU,

   Si APOSTOL PABLO ay NANGARAL sa mga GENTIL, at nagbigay ng TESTIMONY o PATOTOO, na siya ay ILAW sa MGA GENTIL:

   Gawa 13:46 “At nagsipagsalita ng buong katapangan si PABLO at si BERNABE, at nagsipagsabi, KINAKAILANGANG SALITAIN MUNA ANG SALITA NG DIOS SA INYO. Yamang inyong itinatakuwil, at hinahatulan ninyong hindi kayo karapatdapat sa walang hanggang buhay, narito, KAMI AY PASASA MGA GENTIL.”

   Gawa 13:47 “Sapagka't GANITO ANG IPINAGUTOS SA AMIN NG PANGINOON, na sinasabi, INILAGAY KITANG ISANG ILAW NG MGA GENTIL, UPANG IKAW AY MAGING SA IKALILIGTAS HANGGANG SA KAHULIHULIHANG HANGGANAN NG LUPA.”


   Katulad ni JUAN BAUTISTA, may patotoo rin si APOSTOL PABLO na ang Hula ay natupad sa kaniya. At ginampanan niya ang pagiging ILAW niya sa mga GENTIL sa pamamagitan ng PANGANGARAL NG MGA SALITA ng DIYOS.

   Dahil ang ILAW ay pinagmumulan o nagbibigay ng LIWANAG.

   2 Corinto 4:6 “Yamang ang Dios, ang nagsabi, Magniningning ang ILAW sa kadiliman, na siyang nagningning sa aming mga puso, UPANG MAGBIGAY NG LIWANAG ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Dios sa mukha ni Jesucristo.”

   Ang ILAW ay nagbibigay ng LIWANAG sa mga nasa kadiliman, na ang tungkulin ay magturo sa tao at MAGPAKILALA ng KALUWALHATIAN ng DIYOS.

   Si APOSTOL PABLO ay MANGANGARAL ng mga SALITA NG DIYOS, iyan ang gampanin ng tinatawag na ILAW.

   Kaya nagkakamali ka sa iyong PALAGAY na si CIRO ang tinutukoy sa ISAIAS 42:6, dahil sa dalawang kadahilanang ito:

   1. Walang patotoo si CIRO na siya ay ILAW NG MGA GENTIL kagaya ni APOSTOL PABLO. Isa ito sa napakahalagang palatandaan ng pagiging SUGO.

   2. Hindi naman niya ginampanan ang pagiging ILAW, dahil maliwanag sa BIBLIA na ang ILAW sa MGA GENTIL ay TAGAPANGARAL ng mga SALITA NG DIYOS sa mga GENTIL. Si CIRO ay hindi MANGANGARAL, at walang patotoo sa BIBLIA na NANGARAL SIYA.

   Sapagkat ang isang MANGANGARAL ay may kakayahang ding MAGPALAYA ng mga NABIBILANGGO gaya ng sinasabi sa verse na ito:

   Isaias 61:1 “Ang Espiritu ng Panginoong Dios ay sumasa akin; sapagka't PINAHIRAN AKO NG PANGINOON UPANG IPANGARAL ANG MABUBUTING BALITA sa mga maamo; kaniyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, UPANG MAGTANYAG NG KALAYAAN SA MGA BIHAG, AT MAGBUKAS NG BILANGGUAN SA NANGABIBILANGGO;”

   Kaya sablay ka ng pagkaunawa dahil MANGANGARAL ang hinuhulaan sa ISAIAS 42:6, at hindi si CIRO na isang MANDIRIGMA. At hindi literal na PRESO ang tinutukoy diyan kundi ang mga TAO na nasa KADILIMAN na nangangailangan ng LIWANAG para mapalaya:

   Juan 8:32 “At INYONG MAKIKILALA ANG KATOTOHANAN, at ANG KATOTOHANA'Y MAGPAPALAYA SA INYO.”

   Sa pamamagitan ng pagkaalam sa KATOTOHANAN na ituturo ng MANGANGARAL na ito ay MAPAPALAYA ang mga TAO sa PAGKABIHAG o PAGKAALIPIN ng KADILIMAN upang madala sa KALIWANAGAN:

   1 Pedro 2:9 “Datapuwa't kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Dios, UPANG INYONG IPAHAYAG ANG MGA KARANGALAN NIYAONG TUMAWAG SA INYO MULA SA KADILIMAN, HANGGANG SA KANIYANG KAGILAGILALAS NA KALIWANAGAN:”

   Ngayon kung talagang naninindigan ka na talagang si CIRO kinatuparan ng ISAIAS 42:6, patunayan mo rin sa akin na NAGPADILAT si CIRO ng mga BULAG na MATA, gaya ng sinasabi sa VERSE 7, na mukhang hindi mo pinansin:

   Isaias 42:7 “UPANG MAGDILAT NG MGA BULAG NA MATA, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nangauupo sa kadiliman mula sa bilangguan.”

   Aabangan ko ang iyong PAGPAPATUNAY na ginawa ni CIRO iyan.

   Delete
 22. 1. ANG DIYOS BA NA KINIKILALA NI CIRO AY SIYA RING DIYOS NA KINIKILALA NI JESUS?

  Alam mong magkaiba tayo ng pananaw sa pagiging Diyos ni Jesus. Ibang usapin ang tungkol kay Jesus. Pero kung sasagutin ko ang tanong mo. Isa lang ang sagot ko, ang Diyos na kinikilala ni Ciro ay ang Diyos ng Israel.

  2. ANG NAGING TUNGKULIN BA NI CIRO AY MAIHAHAMBING o MAY PAGKAKATULAD SA NAGING TUNGKULIN NA GINAMPANAN NI JESUS?

  Ang sagot ko ay: "Oo"

  ReplyDelete
  Replies
  1. Well bibigyan pa rin kita ng Chance na ipaliwanag ang iyong mga naging sagot sa mga tanong kong ito gamit siyempre una ang BIBLIA at aklat REFERENCIA. Ang mga INC kasi hindi naman basta tinatanggap ang opinion lamang ng tao eh.

   Sa una mong SAGOT:

   “ALAM MONG MAGKAIBA TAYO NG PANANAW SA PAGIGING DIYOS NI JESUS. IBANG USAPIN ANG TUNGKOL KAY JESUS. Pero kung sasagutin ko ang tanong mo. Isa lang ang sagot ko, ANG DIYOS NA KINIKILALA NI CIRO AY ANG DIYOS NG ISRAEL.”

   Ang aking tanong ay batay sa katotohanang nakasulat sa Biblia, maliwanag na sinasabi sa Biblia na ang Diyos ng Panginoong Jesus ay ang AMA:

   Juan 20:17 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Huwag mo akong hipuin; sapagka't hindi pa ako nakakaakyat sa Ama, nguni't pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, Aakyat ako sa AKING AMA at INYONG AMA, at AKING DIOS at INYONG DIOS.”

   Maliwanag sa Biblia na ang AMA ni CRISTO ang kaniyang kinikilalang Diyos, at palibhasa ang mga Apostol ay natuto sa Panginoong Jesus kaya ganiyan din ang kanilang naging turo:

   2 Corinto 1:3 “Purihin nawa ang DIOS AT AMA NG ATING PANGINOONG JESUCRISTO, ang Ama ng mga kaawaan at Dios ng buong kaaliwan;”

   Kaya kailangan mong patunayan sa amin na ang Diyos na kinikilala ni CIRO ay ang DIYOS at AMA ng PANGINOONG JESUS, gaya ni CRISTO na kinikilala niyang kaniyang DIYOS ang AMA na nagiisang TUNAY NA DIYOS [Juan 17:3,1; 1 Corinto 8:6].

   Batay sa Biblia iyan, at hindi batay sa PANANAW ng sinoman…

   Sa Pangalawa mong sagot:

   Ang sagot ko ay: "Oo"

   Hihintayin ko ang iyong detalyadong paliwanag na pinatotohanan ng Biblia at Kasaysayan…

   Delete
 23. Bago ang lahat gusto ko din malaman mula sa yo, para naman patas tayo.

  1. Sabihin mo sa akin na kung sinong propeta o sino mang tao ng lumang tipan ang nagpakilala na ang Diyos ng Israel ay ang Diyos Ama na ipinakilala sa bagong tipan?

  2. Existido na ba si Jesus bago pa o sa mismong panahon ni Ciro para ipangaral ang salita ng Diyos?

  3. Nagbigay ba ng utos ang Diyos ayon sa kung ano ang kaganapan sa gawaing pagliligtas ng Kanyang bayang Israel? At Bakit?

  Alam mo, nasagot ko na ang mga tanong mo. Sa biblia ko din naman kinuha ang sagot ko sa una mong tanong. Eto ipapaliwanag ko.

  Ang masasagot ko lang sa una mong tanong ay ang kinikilalang Diyos ni Ciro ay ang Diyos sa Kalangitan, Diyos na nasa Jerusalem o Diyos ng Israel. Ezra 1:1-4.

  Sa pangalawa mong tanong ay "Oo" lang ang kaya kong isagot. Ibinatay ko lang ang sagot ko sa uri ng tanong mo (Open-ended type of question). Hindi ko obligasyon na dagdagan ang sagot ko.

  ------------

  Unawain mong mabuti ang takbo ng mga kaganapan sa lumang tipan partikular sa propesia ng aklat ni Isaias. Ang problema kasi sa pagkaka unawa mo, ipinaghahalo mo ang mga pangyayari ng bagong tipan sa lumang tipan. Iba ang mga kaganapan sa lumang tipan kaysa sa bagong tipan ngunit ito ay may koneksyon sa isat-isa. Salvation History po ang pinag uusapan dito. Hindi lang nakatuon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Wala akong tutol na nangaral ng mga salita ng Diyos ang mga apostol partikular na kay Apostol Pablo. Dahil iyon naman talaga ang iniatas ng Diyos na gawin nila. Nawawala ka na sa konteksto ng propesia ni Isaias kung patuloy mo pa din ipagpipilitan na ang pagiging isang liwanag ay para lamang sa mangangaral at hindi sa manliligtas. Unawain mo ang sitwasyon ng mga Israelita. Literal at pisikal silang mga nabihag.

  1. Nabihag ang mga tribo ni Israel sa ilalim ng Imperyong Babilonia, sa tingin mo ba mangangaral ang isusugo ng Diyos ng Israel upang iligtas sila sa pagkakabihag?
  2. Ang pagkakabihag ba ay hindi kadiliman? Ang paglaya ba sa pagkakabihag ay hindi kaliwanagan?

  Sinabi ko na sa iyo. Dalawa lamang sa labindalawang tribo ang bumalik mula sa pagkakabihag (Judah at Benjamin). Sampung tribo pa ang naiwan at hindi na muling natagpuan o bumalik pa. Dahil nakihalo at namuhay na sila kasama ng mga Hentil. Bagamat nasa kalayaan na mula sa pagkakabihag, ang sampung tribong ito ay nananatili pa din sa kadilimang espirituwal dahil sila ay malayo pa din sa katuwiran ng Diyos. Kaya nga iniutos sa mga apostol na humayo at gawing disipulo ang lahat ng mga bansa* partikular na kay Apostol Pablo. Dahil ang sampong tribo ay nananatili pa din sa espiritwal na pagkabulag kahit hindi na sila pisikal na nasa kulungan.

  *Lahat ng mga bansa = Mga Hentil.

  UPANG MAGDILAT NG MGA BULAG NA MATA" - Maari itong tumukoy sa dalawang bagay. Una, sa pisikal, dahil sila ay bihag sa katawang pisikal, dahil sila din ay nakaupo sa kadiliman ng kulungan. Pangalawa, espiritual, dahil sila ay nalayo sa katuwiran ng Diyos.

  Hindi bat ito ang sinabi ni Ciro sa mga nabihag at ngayon ay nakalaya na. "Sinoman sa inyo sa kaniyang buong bayan, sumakaniya nawa ang kaniyang Dios" Ito ang deklarasyon na nagbigay liwanag sa bulag na mga mga ng mga Israelita. Ibinalik ni Ciro ang sambayanan ng Diyos sa Jerusalem upang ilapit na muli ito sa katuwiran ng Diyos at muling sambahin ang Diyos sa bagong Templong iniatas din kay Ciro na gawin niya. Maliwanag?

  ReplyDelete
 24. Kung si Juan Bautista mismo ang nag-intepret sa ganang sarili nito ng HULA sa Isaias 40:3 at itulad mo din ang pag-iinterpret na ginawa ni Mr. Felix Manalo sa ganang sarili nito ng Isa 46:11....MALAKING Pagkakamali yan!..KONTRA yan sa itinurong ARAL ni Apostol Pedro ika niya--> ....."NO" prophecy found in Scripture is a matter of the prophet’s "OWN" interpretation. Tiyak na kasama ba diyan mismo si Juan Bautista.
  -2 Peter 1:20-21
  The Voice (VOICE)

  20 But notice first that no prophecy found in Scripture is a matter of the prophet’s own interpretation. 21 Prophecy has never been a product of human initiative, but it comes when men and women are moved to speak on behalf of God by the Holy Spirit

  ReplyDelete
 25. It's No Secret, The Christians Guide to God's Law of Attraction
  There are four basic areas in life that all must remain in balance. Those four areas consist of your Spiritual life, your Physical life, (fitness), your Relational life. And your Financial Life. It is important to realize that we are never in perfect balance. We will always be leaning one way or another what I am getting at here is that in today's world we tend to be tilted more than is healthy. That is the purpose of this website aIt's No Secret, The Christians Guide to God's Law of Attractionnd my mission to help people gain a sense of balance in their live's…..
  Go To:>> http://www.jamespatrickwatson.com/

  ReplyDelete
 26. Isias 46:11

  11 May tinawag na akong mandirigma sa silangan,
  siya ay darating na parang ibong mandaragit,
  at isasagawa ang lahat kong balak.
  Ako ang nagsasabi nito, at tiyak na matutupad.

  ReplyDelete
 27. "Keep reminding them of these things, instructing them before God not to fight about words, something of no usefulness at all because it harms those listening. Do your utmost to present yourself approved to God, a workman with nothing to be ashamed of, handling the word of the truth aright. But reject empty speeches that violate what is holy, for they will lead to more and more ungodliness."—2 Timothy 2:14-16.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yes tama wag gagamit ng mga salitang walang kabuluhan sa harap ng Dios, kaya mali rin na ipagpilitan na ang pangalan ng Dios ay Jehova lamang.

   Delete
 28. wow ang sarap basahin ng mga argumento nang magkabilang panig pero isa lang ang na nauunawaan ko matibay parin ang argumento ng INC kaya thanks bro. kasi kung susuriin hindi lang naman ang dapat patunayan kung si Ciro ba ang tinutukoy kundi ang panahon at ang lugar sabi sa talata silangan sa orihinal na salin mizrach( Far East) ang tanong kung si Ciro ba ay taga Far East kaya bago patunayan na si Ciro ang katuparan alamin din ang panahon at dako ng katuparan ng hula. Ok...

  ReplyDelete
 29. Meron talagang verse tungkol sa isang Ravenous Bird sa Bibliya.

  Buti pa ang bird,may lugar sa Bibliya.
  Yung Trinity,wala talaga kahit bali-baligtarin ang Bibliya.

  ReplyDelete
 30. Brod, katulad din yan ng pagiging Dios ni Cristo.
  May mababasa ba kayo sa Biblia na hindi Dios si Cristo?Kahit anong salin ng Biblia ang hanapin nyo wala kayong makikita na nagpapatunay na hindi Dios si Cristo.
  Pero ang pagiging Dios ni Cristo ay napakaraming talata na nagsasabing siya ay Dios. Magbibigay ako ng ilan, pero sigurado ako pilit kayong may maisasagot dahil mahilig kayong magpilipit ng mga talata dahil aa inyong mga literal na pagiisip pero tingnan ko. Pwede ba tayong magusap na isang salin lang ng Biblia?
  KJV ang ating gamitin kasi oto ang medyo malapit na traslasyon. Patunayan nyo na hindi galing sa karunungan ng tao ang mga sinasabi nyo sa pamamagitan ng pagsagot mula sa iisang salin, ang KJV.
  Bakit? kasi kung gagamit kayo ng ibat ibang salin e hindi bat ayon lang din sa opinyon ng nagsalin yan?
  Literal kasi kayong masyado kung mag isip.
  Sige bigyan ko kayo ng ilan:
  1. Isaias 9:6 -"Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan."

  Napakaliwanag naman pero bakit minamali o dinadagdagan. Bakit ko nasabi? Kasi may kulang daw.
  Para sa kanila ay ganito raw ang tama:

  ..."Kamangha manghang tagapayo ng Makapangyarihang Diyos"

  KAILAN PA NAGKAROON NG TAGAPAYO ANG ISANG ALL KNOWING GOD? Pakisagot nga po..

  Okey payagan natin na ang tama ay yung saa inyong salin, naku lalabas pala na mas magaling ang taong si Jesus kesa sa Dios!
  Ang Dios na ALL-KNOWING-GOD ay nangangailangan ng Kamanghamanghang payo ng isang tao?

  Anong klaseng aral yan?!!

  Pilit nyong pinipilipit ang mga talata!

  Ito pa:
  2. Isaias 40:3- "Ang tinig ng isang sumisigaw, Ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Dios."

  Alin daw ang pantayin? Lansangan
  Para kanino? Sa ating Dios.

  Hindi ba napakaliwanag? Sasabihin nyo mali na naman ang salin o basura. Alam nyo bang ang mali ay ang inyong paniniwala? Anlinaw na pero binabaluktot pa.

  1+1+1=3
  Yan kayo. Literal magisip.
  Mismong ang Panginoong Jesus na nga ang nagsabi na ang Ama at siya ay iisa!

  "At wala na ako aa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan yaong mga ibinigay mo sa akin: upang sila'y maging isa ,na gaya naman natin." Juan 17:11
  "At ang kaluwalhatiang sa aki'y ibinigay moay ibinibigay ko sa kanila; upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa" - Juan17:22

  O hindi ba iisa lang sila? Hindi ko po sinasabing iisang persona kundi iisa sa pagiging Dios.

  Ang isasagot naman nilang hindi naniniwala,
  IISA SA PANGANGALAGA. Ang pupuntahan naman ay ang nakasulat sa Juan 10:29
  "...at hindi sila maaagaw ninoman sa kamay ng Ama."
  Ang paliwanag ay magkaisa raw sila sa pangangalaga sa iglesia o iisa ang klase ng pagaalaga sa iglesia.

  Pakipansin nyong mabuti:
  Ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang pangungusap sa Ama ay ingatan aniya upang ang kanyang mga tao na ibinigay mismo ng Ama ay hindi magkawatak watak o mabahabahagi o magkamali ng tinatahak na landas na sukat nitong ikapahamak , kundi ito ay magkaisa sa puso at paniniwala upang sa ganoon ang kanyang katawan (iglesia) bagaman maraming bahagi ay maging isa o nagkakaisa na gaya namn ng Ama at ni Cristo na bagamat dalawang persona ay iisa sa pagka Dios.

  Malabo pa ba?
  Kung malabo pa, talagang binulag na kayo ng diyos ng sanlibutang ito!

  ReplyDelete
 31. Ikaw lang naman ang may sabi niyan na All Known God si Cristo.Ano ba ang gusto mong palabasin sa talatang iyan?Paki explain.

  ReplyDelete

Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times.

ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network