Thursday, 18 May 2017

Hindi kay Jesus tumutukoy ang sinabi ni Tomas na "MY GOD" sa JUAN 20:28

Malaki ang posibilidad na HINDI SI CRISTO talaga ang TINUKOY ni TOMAS nang sabihin niya ang salitang "MY GOD" o "DIOS KO" sa JUAN 20:28...
Dahil ang sinabi ni THOMAS sa GREEK ay:


“ο κυριος μου και ο θεος μου”

"HO KURIOS MOU KAI HO THEOS MOU"

Ang sinabi ni TOMAS ay "HO THEOS" [ ο θεος ]

Eh kanino ba tumutukoy ang "THEOS" [ θεος ] kapag may nakakabit na DEFINITE ARTICLE na "HO" [ο ]???

Sabi sa Strong Concordance:

"Strongs# 02316: theos: a deity, figuratively, a magistrate. Especially (when used with #3588, the definite article "Ho"): the supreme Divinity; by Hebraism, very God [Almighty God, YHVH the Father of Jesus.]"

Maliwanag ang sabi ni STRONG na kapag ang "THEOS" ay may kasamang DEFINITE ARTICLE na "HO" at ang bigkas ay "HO THEOS", ito ay tumutukoy sa "ALMIGHTY GOD, YHVH the FATHER OF JESUS."

At malinaw din na pinatutunayan ng mga aklat na ito na ang “HO THEOS” ay tumutukoy sa AMA:

‘IN MANY INSTANCES when the def. art. HO occurs before THEOS, God, PARTICULAR REFERENCE IS MADE TO GOD THE FATHER (Zodhiates, Spiros, The Complete Word Study Dictionary: New Testament, AMG Publishers, Chattanooga, TN (1992), p. 730).”

"God" in Greek "HO THEOS", ALWAYS MEANS THAT FATHER WHOM JESUS REVEALED, identical with the "HO THEOS" of the Old Testament, YAHWEH." [The Power and Wisdom: An Interpretation of the New Testament, by John L. McKenzie, page 133].


Malinaw na hindi talaga kay JESUS tumutukoy ang sinabi ni TOMAS na..."MY GOD" [ο θεος μου - "HO THEOS MOU", kaya hindi siya SINAWAY ni JESUS sa tagpong iyon, dahil alam ni Jesus na hindi para sa kaniya ang sinabi ni Tomas na “MY GOD” o "DIYOS KO".

Thursday, 5 November 2015

Bautismo ng Ka Felix Manalo na ipinakita sa Pelikula ay Ginagawan ng Isyu ng Kumakalaban sa INC


MAY panibago na namang ikinakalat partikular ang grupo ni SEÑOR ELISEO SORIANO ang samahang kung tawagin ay ANG DATING DAAN na ang relihiyon ay MCGI. (Na makikita ninyo sa PICTURE) na ISA RAW PANLOLOKO ang IPINAKITA NA NABAUTISMUHAN ang Ka FYM.Pinatutunayan daw kasi sa PASUGO na HINDI NABAUTISMUHAN si Ka FYM pero sa PELIKULA ay NABUTISMUHAN naman pala, kaya SINUNGALING daw ang PASUGO kung hindi naman ay ang PELIKULA…at PANLOLOKO daw ito ng INC.

Sabi nga raw kasi sa PASUGO na inilathala noong November 2001 ay ganito:

“It is true that Brother Felix Y. Manalo was not baptized into the Church of Christ because no one was there immediately preceding his work to baptize him.”

Maliwanag naman pong sinabi sa PASUGO na ang BAUTISMO na tinutukoy na hindi naisagawa kay Ka Felix Manalo ay BAUTISMO sa “CHURCH OF CHRIST” o “IGLESIA NI CRISTO”. Dahil wala naman pong nauna sa kaniya na nangaral at nagtaguyod ng gawaing iyon dahil sa siya nga ang nagsimula nito noon, at walang iba.

Ngayon ang baluktot nilang pagkaunawa diyan, batay sa nakikita niyo naman sa larawan na ikinakalat nila, na ang PINATUTUNAYAN ng PASUGO ay HINDI NAMAN SIYA NABAUTISMUHAN, pero sa pelikula ay nabautismuhan siya. Kaya daw magkakontra diumano ang PASUGO at ang ipinakita sa PELIKULA.

Pero kay liwanag namang sinasabi sa PASUGO na BAUTISMO sa IGLESIA NI CRISTO ang tinutukoy, na wari bagang hindi nila nababasa na ito nga ay kanila pang PINUTOL:

“IT IS TRUE THAT BROTHER FELIX Y. MANALO WAS NOT BAPTIZED INTO THE CHURCH OF CHRIST BECAUSE NO ONE WAS THERE IMMEDIATELY PRECEDING HIS WORK TO BAPTIZE HIM. Remember that the Church of Christ fell in the way of apostasy and emergence of the Church of Christ led by Brother Felix Y. Manalo is its restoration. Hence, who will have to baptized him?” [PASUGO, November 2001, Letters Section]

Maliwanag na ang PAKSA ng PALIWANAG ay ang BAUTISMO sa IGLESIA NI CRISTO, at hindi naman sinabing HINDI SIYA NABAUTISMUHAN sa IBANG RELIHIYON.

Iyun bang BAUTISMO sa PELIKULA, iyun po ba ay Bautismo sa IGLESIA NI CRISTO?

Sa Totoo lang po, kung nanood lang siguro ng FELIX MANALO MOVIE ang nagpapakalat ng AKUSASYON na ito ay madali sana nila itong maiintindihan eh.

Makikita sa PICTURE 1: na isang kuha mula sa Pelikula na nakita ng Ka FYM ang isang PASTOR ng MISSION KRISTIANA o DISCIPLES of CHRIST (Isang SEKTA ng mga AMERIKANO noong panahon na iyun)  na nangangaral sa isang Plaza, nagpakilala siya rito at nagpahayag ng interes na makapakinig ng kanilang aral. At sa PICTURE 2 Makikita na ang PASTOR ding ito ang mismong NAGBAUTISMO sa kaniya na may kasama pang PUTI na AMERIKANO.


Hindi po BAUTISMO sa IGLESIA NI CRISTO iyan…iyan po ay BAUTISMO sa Ka FYM ng MISSION KRISTIANA na naganap noong ENERO 1909. Isa lamang po ito sa relihiyon na inaniban niya bunga ng kaniyang pagsusuri sa paghahanap niya ng KATOTOHANAN.


Ang SINASABI SA PASUGO…ay HINDI NABAUTISMUHAN ang KA FYM sa IGLESIA NI CRISTO…eh paano nga mangyayari iyun eh siya nga ang nagpasimula ng INC wala namang iba? Paano siya mababautismuhan sa INC?

Kaya ang mga NAGPAPAKALAT ng AKUSASYONG ITO batay sa MALING UNAWA, at maging ang naniniwala rito ay nagbabatay sa isa lamang TSISMIS o ALIMUOM na PINAPAKALAT NG MASASAMANG TAO…na walang katuturan. 

WALANG MALINIS NA BUDHI ANG GUMAGAWA NG GANITONG AKUSASYON, ANG TANGI LAMANG NILANG LAYUNIN AY MAKAPANIRA.

 

 Monday, 2 November 2015

Did Brother Felix Y. Manalo Raped Rosita Trillanes?

IN DEFENSE OF
BROTHER FELIX Y. MANALO:

“Did Brother Felix Y. Manalo Raped Rosita Trillanes?”

By Dave Lawrence Michaels, Ph.D.

I am Dave Lawrence Michaels, a history professor. When I was attending the Bible Studies for those being prepared for baptism in the Church of Christ, a friend of mine approach me and told me many negative things about Brother Felix Y. Manalo to discourage me in entering the Iglesia Ni Cristo. He said, “browse the internet and you will find the truth about Felix Manalo.” So, I did. I was shock about many things published in the internet against Brother Felix Y. Manalo, and I admit, it discouraged me to continue attending the Bible Studies of this Church. However, I managed to talk to a minister of the Church of Christ, a Church historian, a fellow historiographer. He showed me concrete evidences refuting those many accusations and allegations against Brother Felix Y. Manalo. Thank God for that. Today, I am an active member of the Iglesia Ni Cristo, and very much active in sharing my faith. Actually, this article is based on the research the minister I mentioned above who became a good friend of mine. Please read it with an open mind.

ATTACKING THE CHARACTER of a person is an act of desperation, because this shows that they cannot refute his teachings that’s why they resort to attacking the person instead of the teachings or doctrines he is preaching. This fallacy is called “argumentum ad hominem.” Yes, it’s an act of desperation and truly a fallacy. However, this is what the detractors of Brother Felix Y. Manalo and the detractors of the Iglesia ni Cristo are doing.

What exposed their real intention is the fact that although they have no concrete evidences, just baseless accusations and allegations, however, they will still use it, publish it, spread it. Many times, concrete evidences were already shown to refute their allegations, but they intentionally and totally ignored them and will continue to spread their baseless allegations and accusations because their intention is not to expose the truth, but to impose a negative impression on the person being attack (“manira lamang”). Thus, it is not surprising that after their allegations were proven false or refuted, they will invent more and more lies against the person they attack.

This is indeed what they are doing against Brother Felix Y. Manalo and the Iglesia Ni Cristo.


LIBEL CASE AND NOT RAPE CASE

In 1939, Reymundo Mansilungan, Cirilo Gonzales and Teodoro Briones were expelled from the Church. One former employee of the Central Office who was also expelled from the Church, named Rosita Trillanes, was convinced by Mansilungan, Gonzales and Briones to sign a letter saying that she was raped by Brother Felix Y. Manalo. The three promised her that the letter will only be shown to the members of the Church as an act vengeance against Brother Felix Y. Manalo for expelling them from the Church. (Trillanes’ Affidavit, 7 November 1952)

Reymundo Mansilungan and Cirilo Gonzales were former ministers of the Church. Teodoro Briones was a lay member, but he worked at the PASUGO magazine. The three were expelled because of the anomalies they committed. Reymundo Mansilungan was the brother-in-law of Rosita’s boyfriend. Mansilungan rushed the marriage of Rosita to his brother-in-law. Immediately after the wedding, Mansilungan shown to Rosita a letter and asked her to sign it, promising that it will only be shown to members of the Church. Rosita signed the letter. (Trillanes’ Affidavit, 7 November 1952)

Please Take Note: When they made the “letter” they were no longer with the Iglesia Ni Cristo, they were already been expelled from the Church. Thus, their “motive” in making such “letter” is really very questionable. If they were still members of the Church when that “letter” was made, or they were not expelled because of anomalies they committed, this “letter” may be found credible. However, because the letter was made by those expelled from the Church, that they lose not only their membership of the Church, but also their position and the “privileges” they enjoined (Reymundo Mansilungan was a former minister, Cirilo Gonzales was the former General Secretary of the Church, Teoforo Briones was a former editor of the PASUGO, and Rosita was a former clerk in the Central office), thus the credibility and truthfulness of the letter is truly questionable.

The “letter” was indeed shown to members of the Church, but they did not gain support from any members of the Iglesia Ni Cristo. No members and officers of the Church was convince that the content of the letter is true. Because they knew the “background” of those who made the letters, they knew that the real “motive” behind that “letter” was to make vengeance against Brother Felix Y. Manalo for expelling them from the Church.

Gaining no adherents or supporters from members of the Church, the “letter” was published in a local newspaper in Pampanga named “Ing Cawal.” Because of this, Brother Felix Y. Manalo filed a libel case against Rosita Trillanes, the editor of the local newspaper, Reymundo Mansilungan, Cirilo Gonzales and Teodoro Briones.

Please Take Note: It was a libel case and not a rape case. It was Brother Felix Y. Manalo who filed a libel case against Rosita Trillanes and company, and not Rosita filling a rape case againt Brother Felix Y. Manalo. Thus, it’s a lie what INC detractors spreading that Brother Felix Y. Manalo was charged with a rape case. INC detractors knew the fact that it was Brother Felix Y. Manalo that filed a libel case aginst Rosita and company, however, they ignored the truth in order to impose a negative image against Brother Felix Y. Manalo.

Others asked why Brother Felix Y. Manalo filed a libel case against Rosita, Mansilungan and others? Because they were no longer members of the Church. Filing a libel case against them is the most legal, civil and proper thing to do. Brother Felix Y. Manalo did not attack them from the pulpit, nor publish or circulate the reasons why they were expelled from the Church.

Please Take Note: This indeed contradicts the image they are imposing against Brother Felix Y. Manalo that he abused his authority, and an arrogant and uncivil person. Brother Manalo did not went down to their level, but instead shown his civility and integrity through taking the case to the proper forum, to a court of justice.


THOSE CONVICTED WERE ROSITA AND COMPANY AND NOT BROTHER FELIX Y. MANALO

 Eventually, the lower court decided in favor of Brother Felix Y. Manalo, and Rosita, Mansilungan and others were convicted. The decision of the lower court in favor of the Brother Felix Y. Manalo was published in January 0f 1941 by Taliba, a national newspaper of that time (I don’t know if Taliba is still in circulation even up to this time).

Although they knew this fact that Brother Felix Y. Manalo was the one that filed a libel case against Rosita Trillanes and company, and it were Rosita, Mansilungan and others who were convicted by the lower court,  however, the INC detractors continue to spread and insist that it was Brother Felix Y. Manalo who was convicted by the court of law. A BIG LIE INDEED.

Please Take Note: Brother Felix Y. Manalo was not convicted, not even charged of any crime. The INC detractors were challenged for many times to shown concrete evidences (court documents) that Brother Felix Y. Manalo was convicted or even charged of any crime. The INC detractors intentionally and totally ignored the truth that they don’t have such evidence, but they continue spreading the lies that Brother Felix Y. Manalo was convicted of a crime, convicted of raped.


ON THE DECISION OF THE COURT OF APPEAL

Afraid of being imprisoned, Rosita and company filed an appeal. They asked the Court of Appeal to reverse the decision of the lower court. The Court of Appeal did so and the decision was published in Philippine Gazette (the official newspaper of the Philippine government) on July of 1942.

What? July of 1942? Was that the year when the Philippines was under the Japanese Imperial forces? Yes, it was! The Pacific War of World War II started when the Japanese attack Pearl Harbor on December of 1941. Then they invaded the Philippines which then was a colony of the United States of America. The Japanese already occupied Manila and established a Japanese regime on January of 1942. The January 1942 edition of the Philippine Gazette published the Order No. 1 of the Japanese Military Administration in the Philippines (a proclamation of the commander-in-chief of the Japanese forces in the Philippines dated 23rd of January, 1942. The following is the statement of the proclamation of the commander-in-chief of the Imperial Japanese Forces in the Philippines regarding the judicial courts and the judicial system in the Philippines:

ORDER No. 1
ESTABLISHMENT OF THE EXECUTIVE COMMISSIONS AND CREATION OF SIX DEPARTMENTS

"…3. The Commander-in-Chief of the Imperial Japanese Forces shall exercise jurisdiction over judicial courts.
"4. A 'Commissioner' for each department constituting the central organization shall be appointed on [the Chairman's] recommendation by the Commander-in-Chief of the Imperial Japanese Forces.
"As regards the appointments of other important officials...you [the Chairman] shall have an approval of the Commander-in-Chief of the Imperial Japanese Forces.
"...COMMANDER-IN-CHIEF OF THE IMPERIAL JAPANESE FORCES IN THE PHILIPPINES January 23d, 1942 (the 17th year of Showa)."

Thus, during the Japanese occupation of the Philippines, the judicial courts of the Philippines were under the jurisdiction of the commander-in-chief of the Imperial Japanese Forces in the Philippines.

What will happen to the Filipinos, even to high ranking officials of the Philippine government (including officials of the judicial system) if they will not follow the will of the Japanese forces? The patriotic Jose Abad Santos, the chief Justice of the Supreme Court of the Philippines then, was executed by the Japanese on May 2, 1942 (Aquino, 1985:215).

Please Take Note: On JANUARY OF 1942, the Japanese commander-in-chief declared that judicial courts in the  Philippines were under his jurisdiction. On MAY OF 1942, the Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines, Jose Abad Santos, were executed by the Japanese. Then on JULY OF 1942, the Court of Appeal reversed the decision of the lower court (Court of First Instance of Manila) regarding the libel case filed by Brother Felix Y. Manalo against Rosita Trillanes and company, and even went further in calling Brother Manalo “a man of low morals.”


BROTHER MANALO’S CONFLICT WITH THE JAPANESE

The Japanese knew that to win the war they must win the support of the Filipino people, and they want to accomplish these through religion. Even before they came to the country, they already made plans to use religions in the Philippine to win the heart of the Filipinos. Thus, immediately after they occupied Manila, they attempted to established a federation of churches in the Philippines so that they could easily control all churches in the country and use them to win the support of the Filipinos.

The Japanese want Brother Felix Y. Manalo to lead this federation of churches they established. However, Brother Felix Y. Manalo refused. Hence, he was arrested several times and harassed by the Japanese. They even forced Brother Felix Y. Manalo to step down as Executive Minister of the Iglesia Ni Cristo. But, they saw the loyalty of the Iglesia Ni Cristo members to Brother Felix Y. Manalo. So, executing him will not do them any good, instead, this may further arose the hatred against the Japanese. Thus, they made actions to destroy the integrity of the Brother Felix Y. Manalo so members of the Iglesia Ni Cristo and even other people will no longer support him. Consequently, they found out that there was a pending libel case in the Court of Appeal that Brother Felix Y. Manalo filed against Rosita Trillanes and company.

Coincidentally, on July of 1942, this was what the Court of Appeal said against Brother Felix Y. Manalo:

"... the Prosecution admits that there is reason to believe that the offended party, Manalo, did commit immoral acts with some women members of the Iglesia."

And the Court of Appeal also said these against Brother Felix Y. Manalo:

"And the Solicitor concludes that he found out through proofs presented that Manalo is a man "de baja moral" (man of low moral) and that he took advantage of his position in the Iglesia to attack and sully the virtue of some of his female followers."

Please Take Note: This is a statement of the Court of Appeal against Brother Felix Y. Manalo published on July of 1942, when the judicial courts of the Philippines were under the jurisdiction of the commander-in-chief of the Imperial Japanese Forces in the Philippines, two months after the Japanese executed the Chief Justice of the Philippines for not following their will, and after Brother Felix Y. Manalo had a conflict against the Japanese.


THE JUDICIAL PROCEEDINGS AND DECISIONS BY THE PHILIPPINE JUDICIAL COURTS DURING THE JAPANESE OCCUPATION WERE QUESTIONED

The validity and credibility of the judicial proceedings and decisions of the Philippine judicial courts under the Japanese regime were questioned.

One of the basis in questioning the validity of the judicial proceedings and decisions of the judicial courts during the Japanese occupation of the Philippines was the proclamation of General Douglas McArthur dated October 23, 1944, a few days after the historic landing in Leyte. McArthur’s proclamation declared that:

“…3. That all laws, regulations and processes of any other government in the Philippines than that of the said Commonwealth are null and void and without legal effect in areas of the Philippines free of enemy occupation and control.” (GR L-5, 17 September 1945)

What further add insult to injury was when the Commonwealth government was re-established in 1945, President Osmena issued the Executive Order no. 37 which provides that:

“… (1) that the Court of Appeals created and established under Commonwealth Act No. 3 as amended, be abolished, as it is hereby abolished," and "(2) that all cases which have heretofore been duly appealed to the Court of Appeals shall be transmitted to the Supreme Court for final decision. . . ."

The decision of the Supreme Court of the Philippines on 17 September 1945 (Co Kim Chan vs Valdez Tan Keh), established only the validity of the judicial proceedings during the Japanese occupation of the Philippines, but the “credility” is still in question. Dessenting, Justice J. Hilado stated the following:

“The courts created here by the Japanese government had to look for the source of their supposed authority to the orders of the Japanese Military Commander in chief and the so-called Constitution of the "Republic of the Philippines," which had been adopted in a manner which would shock the conscience of democratic peoples, and which was designed to supplant the Constitution which had been duly adopted by the Filipino people in a Constitutional Convention of their duly elected Constitutional Delegates. And it was decreed that the Commander in chief of the Imperial Japanese Forces "shall exercise jurisdiction over judicial courts." (Vol. 1, p. 7, Official Journal of the Japanese Military Administration, cited on pp. 2, 3, of the order of the respondent judge complained of and marked Exhibit H of the petition for mandamus.) How can our present courts legitimately recognize any efficacy in the proceedings of such an exotic judicial system, wherein the Commander in Chief of the Imperial Japanese Forces possessed the highest judicial jurisdiction?” (GR L-5, 17 September 1945)

Justice Hilado clearly points out that during the Japanese occupation of the Philippine “the Commander in Chief of the Imperial Japanese Forces possessed the highest judicial jurisdiction. Regarding the credibility and integrity of the judicial processes of the Japanese-sponsored judicial courts, this is what he said:

And yet, I am firmly of opinion that whoever was the "judge" of the Japanese sponsored Court of First Instance of Manila who presided over the said court when the proceedings and processes in the dispute were had, in acting by virtue of the supposed authority which he was supposed to have received from that government, did so with no more legal power than if he had acted as a mere lawyer applying the same laws to the case. If duplication of work or effort, or even if confussion, should be alleged to possibly arise from a declaration of nullity or judicial proceedings had before those Japanese-sponsored courts, it should suffice to answer that the party so complaining in voluntarily resorting to such courts should be prepared to assume the consequences of his voluntary act. On the other hand, his convenience should not be allowed to visit upon the majority of the inhabitants of this country, the dire consequences of a sweeping and wholesale validation of judicial proceedings in those courts. Let us set forth a few considerations apropos of this assertion. It is a fact of general knowledge that during the Japanese occupation of the Philippines, the overwhelming majority of our people and other resident inhabitants were literally afraid to go any place where there were Japanese sentries, soldiers or even civilians, and that these sentries were posted at the entrance into cities and towns and at government offices; that the feared Japanese "M. P.'s" or Kempeitai's" were a constant terror to them; and lastly, that the greater number who lived or had evacuated to places for from the Japanese, were found precisely in the cities and towns where the courts were located; and as a consequence, the great majority of the people were very strongly adverse to traveling any considerable distance from their homes and were, one might say, in constant hiding. Add to these circumstances, the fact of the practical absence of transportation facilities and the no less important fact of the economic structure having been so dislocated as to have impoverished the many in exchange for the enrichment of the few — and we shall have a fair picture of the practical difficulties which the ordinary litigant would in those days have encountered in defending his rights against anyone of the favored few who would bring him to court. It should be easy to realize how hard it was for instances, to procure the attendance of witnesses, principally because of the fact that most of them were in hiding or, at least, afraid to enter the cities and towns, and also because of then generally difficult and abnormal conditions prevailing. Under such conditions, cases or denial of a party's day in court expected. Such denial might arise from many a cause. It might be party's fear to appear before the court because in doing so, he would have had to get near the feared Japanese. It might be because he did not recognize any legal authority in that court, or it might be his down-right repugnance of the hated enemy. And I dare say that among such people would be found more than seventeen million Filipinos. These are but a few of countless cause. So that if some form of validation of such judicial proceedings were to be attempted, all necessary safeguards should be provided to avoid that in any particular case the validation should violate any litigant's constitutional right to his day in court, within the full meaning of the phrase, or any other constitutional or statutory right of his. More people, I am afraid, would be prejudiced than would be benefited by a wholesale validation of said proceedings.” (GR L-5, 17 September 1945)

Pioneer ministers narrated that Brother Felix Y. Manalo never attended any court hearings during that period. Thus, they were all surprised when the Court of Appeal already has a decision on the libel case he filed against Rosita Trillanes and company and it was even published on the Philippine Gazette on July, 1914. Thus, although the decision of the Court of Appeal reversing the decision of the lower court and even calling Brother Felix Y. Manalo a “man of low morals” was published and circulated nationwide, it had no any impact on the members and non-members alike. People of that time believe that the lower court’s decision in favor with Brother Felix Y. Manalo is more credible that the decision of the Japanese-sponsored Court of Appeal reversing the lower court’s decision and calling Brother Manalo a “man of low morals.”


BROTHER FELIX Y. MANALO DID NOT MADE ANY APPEAL TO THE SUPREME COURT

Even after the Japanese occupation, Brother Felix Y. Manalo did not made any appeal to the Supreme Court. When he was asked why, he compassionately answered, “I pity Rosita. The truth is, she was only used by those who want to destroy the Church. Let us not allow it that she go to prison. Besides, no one believes in their lies.” True, no one joined this group that made the “letter” that they made Rosita signed.

Rosita herself narrated that after the war, when the Philippine Republic was re-established, she was deeply worried that Brother Felix Y. Manalo made an appeal to the Supreme Court and afterwards be convicted and imprisoned. She waited if Brother Manalo will make an appeal to the Supreme Court. After a while, she learned what Brother Manalo said why he did not bring the libel case against her to the Supreme court. Upon knowing it, she cried.

Please Take Note: During that time, the Iglesia Ni Cristo was only a small religious organization having congregations only in Luzon. The Church was just starting to establish missions in Southern Philippines. The Iglesia Ni Cristo then was not as large, influential and powerful as today.

(1)  The “letter” signed by Rosita stated that Brother Felix Y. Manalo raped and abused many woman. However, when the “letter” was published and made known to the public, no “other victims” emerged.

(2)   When the Japanese harassed and persecuted Brother Felix Y. Manalo, that the Japanese even asked Brother Manalo to step down as Executive Minister of the Iglesia Ni Cristo, still no “other victims” emerged.

(3)  When the Japanese-sponsored Court of Appeal decided against Brother Felix Y. Manalo and even went further in calling Brother Felix Y. Manalo as a “man of low morals,” still, no “other victims” emerged. And that’s very surprising. The decision of the Court of Appeal said that Brother Manalo abused and raped many woman, but no other witnesses, no “other victims” emerged.


ROSITA AND HER FAMILY WENT BACK TO THE FOLD

Rosita further narrated that after learning what Brother Felix Y. Manalo said about why he did not brought the case to the Supreme Court, she and her family wanted to go Brother Manalo and asked for forgiveness. But they were to ashamed to do it.

After a few years, in 1952, with her husband, they managed to gain some strength to go to Brother Felix Y. Manalo and ask for forgiveness. She said, when Brother Felix appeared in the office, she could not raised her face and look at Brother Manalo straight in the eye. Then she burst in tears. Then Brother Manalo said to him, “The Bible taught us to forgive others as how God forgive us.” Rosita and her husband embraced Brother Manalo.

Rosita further said that she was not asked to make an affidavit, she voluntarily asked a lawyer to help her make an affidavit of retraction. Rosita’s retraction was dated November 7, 1952.

Thus, after more than a decade, she retracted and went back to the fold with her family. Rosita became a deaconess and died an active member of the Iglesia Ni Cristo.


Please Take Note:

 (1)  From 1942-1952, the Iglesia Ni Cristo have established additional 18 ecclesiastical districts nationwide; her membership tripled; and have already build large concrete houses of worship. So, the “letter” signed by Rosita Trillanes did not made any impact against the spread of the Church. Thus, it is wrong to say that the Church did everything they could to make Rosita retract the “letter” she signed. If the Church continued to grow and spread nationwide, that the “letter” signed by Rosita has no any impact against the expansion of the Church, so the Church doesn’t need Rosita’s retraction.

(2)  It is also wrong to say that the Church did everything to make Rosita retract because the “letter” might came out of the public. The “letter” already did came out of the public. It was published in a local newspaper in 1939; the libel case was a headline in 1941 in a national newspaper; and the Official Gazette published in 1942 the decision of the Court of Appeal against Brother Felix Y. Manalo. But why the Church continued to grow inspite of this "letter"? Because many people of that time ere not convinced that the "letter" was true.

(3)  If Rosita was really raped by Brother Felix Y. Manalo, would she and her family (especially her husband) will come back to the Church where the leader raped her (his wife in the case of his husband, and their mother in the case of her children)?

Did Rosita Trillanes went back to the fold because she was given privileges like being a deaconess? And others asked why she was made a deaconess if she was an usurper? Rosita was made a deaconess not immediately after she went back to the fold but in the 1960s, or almost a decade after she went back to the Church, after many years that she has proven that she already changed her ways.


THE CATHOLIC DEFENDERS IN 1950's

Not knowing that Rosita Trillanes already went back to the fold and even made an affidavit retracting the “letter” she signed in 1939, many Catholic publications published “Rosita’s 1939 letter.” They even titled their headlines, “Angel or Maniac,” “Ganid sa Laman,” “A Rapist Sugo,” and others. They thought that they already found a “smoking gun” against Brother Felix Y. Manalo. However, their “gun” backfired against them. Tney were surprised when they learned that Rosita and her family were again members of the Iglesia Ni Cristo and that she already made an affidavit retracting the “letter” that she signed in 1939. As history tells us, again, the INC detractors failed in their attempt to destroy the mission of the Church of Christ. The Church continued to grow, spread not only nationwide, but worldwide.


THIS  ISSUE TODAY

Today, INC detractors using again this issue and spreading this “lies” to destroy the Iglesia Ni Cristo, but as how the group of Mansilungan in 1939 failed, the Japanese in 1942 failed, the Catholic Defenders in 1950s failed, surely these groups will also fail. This is what the Bible tells us about them:

A false witness will not go unpunished, and he who utters lies will perish. (Proverbs 19:9 RSV)


 a Filipino version of this article soon…

Sunday, 13 September 2015

Bakit Tungkulin Ng Iglesia Ni Cristo Na Ipakilala Kung Sino Ang Tunay Na Diyos?      MAY mga nagtatanong sa amin kung bakit daw kailangan pa namin silang hikayatin na mag-Iglesia Ni Cristo samantalang sumasamba naman daw sila sa Diyos.  Ang sabi naman ng iba ay iisa lang naman ang Diyos na sinasamba ng lahat ng relihiyon kaya pare-pareho na ring tinatanggap ng Diyos.  Totoo ba ang paniniwalang ito?


SUMASAMBA KA BA SA TUNAY NA DIYOS?

Kung ikaw ay isang relihiyosong tao, malamang na sasagot ka ng Oo bilang pagsang-ayon sa tanong ito sapagkat maaaring naniniwala ka na ang sinasamba mo ay ang tunay na Diyos. Subalit kung ang sinasamba mong Diyos ay isang Diyos na binubuo ng tatlong persona na ang tawag sa ganitong Diyos ay Trinidad, paano mo natiyak na ito nga ay tunay na Diyos?

Kung ang Diyos na kinikilala mo ay iba sa Trinidad dahil naniniwala ka na ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo ay kahayagan ng iisang tunay na Diyos gaya ng paniniwala ng mga nagpapakilang “Oneness Pentecostals,” paano mo natiyak na tunay na Diyos ang sinasamba mo?

Kung ikaw naman ay isang “polytheist” at sumasamba ka sa maraming mga dios, gaya ng paniniwala ng mga tao noon sa Egypt, Mesopotamia, Greece, Rome, at sa marami pang dako, paano mo natiyak na ang sinasamba mo ay ang tunay na Diyos?

Kailangang tiyakin natin na tunay na Diyos ang ating sinasamba dahil sa masasayang lang ang ginagawa nating pagsamba kung hindi naman pala tunay na Diyos ang ating sinasamba.

Kabilang ka rin ba sa mga naniniwalang katutubong sagutin nating mga tao ang maglingkod sa Diyos? Kung ganoon, sino ang Diyos na dapat nating sambahin? Sangguniin natin ang Banal na Kasulatan ukol dito.


ANG IISANG TUNAY NA DIYOS

Sa Deuteronomio 6:4, ay sinabi ni Mosies sa mga Israelita na:

“Dinggin mo, O Israel: Ang PANGINOON nating Dios ay iisang PANGINOON!” (NPV).

Mula pa sa panahon ni Moises, ang mga Israelita ay nanindigan sa paniniwalang iisa lang ang tunay na Diyos. Dahil dito, sila mismo ang tumanggi na sumamba sa mga larawan dahil ibinilin sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Moses na huwag silang sumamba sa mga diyus-diyosan (Exodus 20:3-5). Ang totoo, ang Diyos mismo ang may nais na Siya lamang ang kilalanin nilang tunay na Diyos ayon sa Deuteronomo 4:35:

“Nais ng Panginoon na kilalanin ninyo siya na iisang tunay na Diyos, at nais Niyang sundin ninyo siya” (CEV).

Ang tunay na Diyos mismo ang nagpahayag sa mga Israelita na walang ibang Diyos maliban sa Kaniya sa pamamagitan ng propetang si Isaias. Ang sabi Niya ay:

“Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una: sapagka't ako'y Dios, at walang iba liban sa akin; ako’y Dios, at walang gaya ko;” (Isaias 46:9).

“Ako ang Panginoon, at walang iba; liban sa akin ay walang Dios . . . Upang kanilang maalaman mula sa sikatan ng araw, at mula sa kalunuran, na walang iba liban sa akin: ako ang Panginoon, at walang iba” (Isaias 45:5-6)

Kapag ang Diyos ang nagsasalita, nag-iisa lamang Siya. Hindi Siya nagsasalita bilang isang Diyos na tatluhan. Ang mga sumasamba sa isang Diyos na may tatlong persona o Trinidad ay hindi sumasamba sa tunay na Diyos.


ANG TUNAY NA DIYOS AY NASA LAHAT NG DAKO

Nais ng Diyos na Siya ay Diyos ng lahat ng tao. Hindi rin Siya Diyos na nasa isang dako lamang kungdi sa lahat ng dako gaya nang sinabi ni Moises:

“Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo, na ang Panginoon ay siyang Dios sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa; wala nang iba pa” (Deuteronomio 4:39).

Ipinahayag din ni Propeta Jeremias na ang tunay na Diyos ay hindi lamang iisa kungdi Siya ay magpakailanman. Ito ang Kaniyang pahayag mula sa Jeremias 10:10:

“Nguni't ang Panginoon ay tunay na Dios; siya ang buhay na Dios, at walang hanggang Hari!”

Maging sa pagtatapos ng Lumang Tipan, ang propetang si Malaquias ay nagpahayag na iisa lamang ang tunay na Diyos at Siya ang Ama:

“Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin?” (Malaquias 2:10 MB).

Ganito rin ang itinuro ni Propeta Isaias nang kaniyang ipinahayag ang katangian ng tunay na Diyos:

“Nguni't ngayon, Oh Panginoon, ikaw ay aming Ama; kami ang malagkit na putik, at ikaw ay magpapalyok sa amin; at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay.” (Isaias 64:8).

Kaya ang mga Israelita ay kumikilala na ang Ama ang iisang tunay na Diyos. Walang banggit sa Matandang Tipan ukol sa tatluhang Diyos – Ama, Anak at Espiritu Santo. Isang malaking kabulaanan ang sinasabi ng ibang mga tagapangaral na ang mga Israelita noon ay naniwala na may ibang Diyos maliban sa Ama.


ANG TUNAY NA DIYOS SA PANAHONG CRISTIANO

May ilang mga teologo na nagsasabing sa panahong Cristiano ay hindi lamang daw ang Ama ang tunay na Diyos kungdi pati na raw ang Anak at ang Espiritu Santo. Nang dumating daw si Jesus ay itinuro niya na may tatlong persona sa iisang Diyos ayon kay Wayne Grudem sa kaniyang aklat na Systematic Theology, pahina 230:

“When the New Testament opens, we enter into the history of the coming of the Son of God on earth. It is to be expected that this great event would be accompanied by more explicit teaching about the trinitarian nature of God, and that is in fact what we find.”

Kung totoo ang pahayag na ito na nang dumating si Cristo ay may maliwanag na pagtuturo siya ukol sa Trinidad, dapat ay may talata sa Biblia na nagpapatunay nito. Subalit ang may-akda ay nagtapat at inamin niya sa pagsisimula ng kaniyang pagtalakay ukol sa Trinidad na ang sabi niya ay:

“The word trinity is never found in the Bible” (p. 226, Ibid.)

Sa halip, ano ang nakikita natin sa Bagong Tipan? Mga aral na kasang-ayon ng nabasa natin sa Matandang Tipan na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos. Sino ang nagturo na ang Ama lamang ang iisang tunay na Diyos? Tunghayan natin ang Juan 17:1, 3 na ganito ang nakasaad:

“Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, "Ama, dumating na ang oras: parangalan mo ang iyong Anak upang maparangalan ka naman niya . . . Ito ang buhay na walang hanggan: ang kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at si Jesu-Cristo na iyong sinugo” (MB).

Ang tunay na aral ukol sa Diyos ay itinuro mismo ng ating Panginoong JesuCristo nang siya ay nanalangin sa Ama. Ang sabi niya ay “kilalanin ka nila, ang iisa at tunay na Diyos.” Hindi niya sinabing “ang kilalanin ka, saka ako, tayong tatlo ng Espiritu Santo, tayo ang iisang tunay na Diyos.” Si Cristo ay hindi Trinitarian!

Kaya ang nagtuturong hindi lamang ang Ama kungdi maging si Cristo at ang Espiritu Santo ang iisang tunay na Diyos ay kalaban o kasalungat nang itinuro ni Cristo. Kalaban din sila ni Apostol Pablo na, nang magturo sa mga Cristiano ay ganito ang kaniyang isinulat sa kanila:

“Sa ganang atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa kanya.” (1 Corinto 8:6 MB).

Kaya, ang mga tunay na Cristiano, na natuto sa itinuro ng ating Panginoong JesuCristo, ay sumasampalataya na ang Ama lamang na nasa langit ang iisang tunay na Diyos. Hindi tunay na Cristiano ang mga taong ang Diyos na kinikilala at sinasamba ay hindi ang tunay na Diyos.

Ayon din sa Biblia, may mga tao na bagamat kumikilala sa Diyos ay kinilala at sinamba ang mga larawan. Ang pahayag ni Apostol Pablo ay maliwanag:

“Sapagka't ang poot ng Dios ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat na kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan; . . . Sapagka't kahit kilala nila ang Dios, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Dios, ni pinasalamatan; kundi bagkus niwalang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang, At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Dios na hindi nasisira, ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, at ng mga ibon, at ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nagsisigapang. Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa” (Roma 1:18, 21-23, 25).

Kaya ang mga taong sumasamba sa larawan ay hindi rin nakikilala ang tunay na Diyos. Ang isa sa dahilan kaya naparito ang ating Panginoong JesuCristo ay para ipakilala sa atin kung sino ang tunay na Diyos ayon kay Apostol Juan:

“At nalalaman nating naparito ang Anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pang-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos, at tayo'y nasa tunay na Diyos, sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan” (1 Juan 5:20 MB).

Gaya nang tinalakay sa unahan, nang narito pa sa lupa ang ating Panginoong Jesucristo ay itinuro niya na ang Ama na nasa langit ang kaisa-isang tunay na Diyos (Juan 17:3 SNB).


KANINO IBINIGAY ANG TUNGKULING IPAKILALA ANG TUNAY NA DIYOS?

Ganito ang panalangin ng ating Panginoong JesuCristo sa Juan 17:25-26:

“Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita; at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila, at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako nama'y sumakanila." (MB).

Maliwanag ang sinabi ni Cristo nang siya ay nananalangin sa Ama. Ang sabi niya ay “hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita; at nalalaman ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala kita sa kanila, at ipakikilala pa." Samakatuwid, ang mga taong ibinigay ng Diyos kay Cristo ang nakakilala kung sino ang tunay na Diyos sapagkat si Cristo mismo ang nagpakilala sa kanila. Sino ang tunay na Diyos na ipinakilala niya? Walang iba kungdi ang Ama na nasa langit.

Sino naman ang mga taong ibinigay ng Diyos kay Cristo? Sila ang mga tao na tinawag ng Diyos ayon kay Apostol Pablo sa kaniyang sulat sa 1 Corinto 1:9 MB:

“Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristong ating Panginoon.”

Saan naman naroroon ang mga taong tinawag ng Diyos upang makipag-isa sa Kaniyang Anak? Ganito rin ang pahayag ni Apostol Pablo sa Colosas 3:15:

“At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi” (MB).

Ang mga tinawag ng Diyos upang makipag-isa kay Cristo ay naging bahagi ng isang katawan. Alin ang katawang tinutukoy? Ganito pa rin ang pahayag ni Apostol Pablo:

Siya ang ulo ng iglesya na kanyang katawan . . . (Colosas 1:18 MB).

Ang pangalan ng Iglesia na katawan ni Cristo ay tinawag ni Apostol Pablo na Iglesia Ni Cristo batay sa Roma 16:16, sa saling Magandang Balita ay ganito ang nakasulat:

“Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Cristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesya ni Cristo.”

Samakatuwid, ang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo ang mga taong nakilala kung sino ang tunay na Diyos. Ano naman ang tawag ni Cristo sa mga taong hindi nakilala kung sino ang tunay na Diyos? Ayon sa Juan 17:25, ang banggit niya ay “sanglibutan.” Kaya, ang Iglesia Ni Cristo ang siyang may tungkulin na ipakilala sa mga taga sanglibutan kung sino ang tunay na Diyos.


BAKIT ANG IGLESIA NI CRISTO ANG MAY TUNGKULING IPAKILALA ANG TUNAY NA DIYOS SA SANGLIBUTAN?

Ganito ang pahayag ng Diyos sa pagkakasulat ng propetang si Isaias:

“Ang sabi ng Panginoon, Kayo'y aking mga saksi at lingkod na aking pinili. Pinili ko kayo upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga ang tunay na Diyos; walang Diyos na nauna sa akin, at wala ring Diyos pagkatapos ko” (Isaias 43:10 NCV).

Ayon sa pahayag mismo ng Diyos ay may pinili Siyang mga tao na magiging saksi Niya. Ano ang kanilang sasaksihan? Na walang ibang tunay na Diyos kungdi Siya lamang. Sino ang mga taong ito na siyang magiging saksi ng Diyos at magpapakilala sa sanglibutan kung sino ang tunay na Diyos? Ang binasa nating talata ay talatang 10, itataas lang natin ang pagbasa sa talatang 5:

“From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you.” (James Moffatt, A New Translation of the Bible Containing the Old and New Testaments, New York: Harper Brothers Publishers, © 1954.)

Ang talatang binanggit sa unahan nito ay ang hula ukol sa paglitaw ng Iglesia Ni Cristo sa Pilipinas, na sa dakong ito ng Malayong Silangan ay may lilitaw na mga lingkod ng Diyos na ang tungkulin ay ipakilala kung sino ang tunay na Diyos. Kaya, ang Iglesia Ni Cristo ang siyang nagpapakilala ngayon sa buong mundo na iisa lamang ang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin.

Kaya, sa mga kaibigan naming hindi pa Iglesia Ni Cristo, kung nais nating tanggapin ng Diyos ang ating pagsamba, dito natin isagawa ang tunay na paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ang pagkilala natin sa tunay na Diyos at pagsamba sa Kaniya ang ikapagtatamo natin ng buhay na walang hanggan (Juan 17:3).

Dahil dito, malugod namin kayong inaaanyayahan na daluhan ang isasagawa naming International Evangelical Mission sa darating na ika-26 ng buwang kasalukuyan, na ang gawaing ito ay pangungunahan ng Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo. Makipag-ugnayan kayo sa mga kaibigan o mga kakilala ninyong Iglesia Ni Cristo sa inyong dako upang sila ang magdalo sa inyo sa dako na doon ninyo mapapakinggan ang pagtuturo ng mga dalisay na salita ng Diyos.

SOURCE: https://www.facebook.com/jventilacion/posts/10206943986254835


ATTENTION TO THOSE WHO LEAVE COMMENTS IN THIS BLOG:

I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED.

Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. Never accuse a person or an organization that we have no proper proofs or evidences to support our accusations. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog.

If anyone feels that what I have imposed is not fair? There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. I have all the rights to impose any rules for the sake of orderliness of this Blog as it is written in the Scriptures: “Everything must be done in a proper and orderly way.” [1 Cor 14:40, GNB].

My BLOG, My RULES…

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

NET 25 - Iglesia Ni Cristo Network